Підсумкова робота з математики

Додано: 7 червня 2022
Предмет: Математика, 11 клас
Тест виконано: 54 рази
60 запитань
Запитання 1

Обчисліть площу трикутника, дві сторони якого дорівнюють 5 см і 4 см, а кут між ними - 150⁰.

варіанти відповідей

5√3 см2

10 см2

5√3/2 см2

5 см2

Запитання 2

З точки до площини проведено перпендикуляр і похилу, довжини яких відповідно дорівнюють 5 і 13. Знайти довжину проекції похилої на площину.

варіанти відповідей

3

5

12

4

6

Запитання 3

Знайти модуль вектора а(3;0;-4)

варіанти відповідей

3

5

6

12

4

Запитання 4

 Знайдіть похідну функції у=ех-7

варіанти відповідей

 у'=x-7

у'=еx-7x

у'=еx

 у'=еx-7

Запитання 5

Знайдіть корені рівняння 9х-8⋅3х-9=0

варіанти відповідей

3

-1

2

0

Запитання 6

Яка з наведених функцій показникова?


варіанти відповідей

у = х2

 у = 2х

  у = (-2)х

(1/3)х

0х

Запитання 7

Обчисліть log618+log62

варіанти відповідей

6

2

9

1

Запитання 8

Знайдіть значення виразу √0,16+∛0,001

варіанти відповідей

 0,17

 0,5

 0,05

 0,51

Запитання 9

Знайдіть загальний вигляд первісних для функції f(x)=sinx - cosx.

варіанти відповідей

 F(x) = -cosx - sinx + С

 F(x) =sinx + cosx +C

 F(x) = cosx - sinx +С

F(x) = sinx - cosx +C

Запитання 10

Знайдіть площу фігури, обмеженої лініями у =х2  та у = 2 – х. 

варіанти відповідей

(3;4)

(10;11)

(-5;-4)

(4;5)

Запитання 11

Є 6 різних блокнотів і 7 різних ручок. Скількома способами можна вибрати набір із 3 блокнотів і 2 ручок?

варіанти відповідей

240

420

40

41

Запитання 12

Знайдіть площу прямокутного трикутника, катети якого дорівнюють 6 см і 8 см

варіанти відповідей

варіанти відповідей

48 см2

12 см2

24 см2

36 см2

Запитання 13

Знайдіть площу трапеції, основи якої дорівнюють 6 см і 8 см, а висота - 10 см

варіанти відповідей

 35 см2

70 см2

140 см2

 110 см2

Запитання 14

Площа квадрата дорівнює 81 см2. Чому дорівнює периметр квадрата?

варіанти відповідей

 9 см

18 см.

36 см

54 см

Запитання 15

Укажіть рівняння, коренем якого є число 16

варіанти відповідей

2х = 30

х - 7 = 9

х : 8 = 4

х + 7 = 20

Запитання 16

Укажіть правильну рівність.

варіанти відповідей

(m - n)2 = m2 - n2

m2 - n2 = (m - n)(m + n)

(m + n)2 = m2 + n2

(m + n)2 = (m +n)(m - n)

Запитання 17

Розкладіть на множники вираз:

c (a - c) - (a - c)3.

варіанти відповідей

3c (a - c)

(c + 3)(a - c)

(c- 3)(a - c)

(c - 3)(a + c)

Запитання 18

Спростити вираз: -4х4 у7 (-2ху2)3

варіанти відповідей

32 х7у13

24х5у15

-32х12у42

7у13

Запитання 19

Спростити вираз: (b7b4) : b2

варіанти відповідей

b26

b14

b9

b8

Запитання 20

Укажіть точку, що НЕ належить графіку рівняння х + у = 8

варіанти відповідей

(5;3)

(3;5)

(8;0)

(8;1)

Запитання 21

установіть відповідність між рівняннями (1-3) та його коренем ( А - Г):

1. 4 - 3х = х + 5

2. 3(х + 8) = 3х +8

3. 3(4- 5х) = -11х +4


А. 2

Б. 0

В. -0,25

Г. коренів немає

варіанти відповідей

1 - А, 2-Б, 3-Г

1 -В, 2-Г, 3-А

1-Б, 2-В, 3-А

1-Г, 2-А, 3-Б

Запитання 22

Дано: f(x)=x3-3. Знайти:f(0) i f(-1).

варіанти відповідей

f(0)=-5;f(-1)=-4

f(0)=-3;f(-1)=-4

f(0)=-3;f(-1)=6

f(0)=3;f(-1)=7

Запитання 23

Знайдіть проміжки, на яких функція: у = - 3х2 +6х +3 зростає.

варіанти відповідей

( - ∞; 1]

(1; +∞)

[1; +∞)

[- 1; +∞)

Запитання 24

Серед вказаних функцій виберіть парні.

варіанти відповідей

у = cosx

 y = x4 + 2x

y = sinx

y = 5x+ x6

y = tgx

Запитання 25

Розмістіть числа в порядку спадання

варіанти відповідей

√64; 16;∛27

4;∛64;12

3;∛64;5

25;∛64;15

Запитання 26

Знайдіть похідну функції у = 3х − 2.

варіанти відповідей

3

1

0

Запитання 27

Скільки розв'язків має рівняння sinx=1,1?

варіанти відповідей

один

два

безліч

жодного

Запитання 28

Знайти миттєву швидкість руху точки, яка рухається за законом s(t)= 0,25t4 + 4t +5 через 2секунди після руху

варіанти відповідей

8

12

-4

10

Запитання 29

Розв'яжіть рівняння 16-х2

варіанти відповідей

4 і -4

4

-4

16

Запитання 30

Знайдіть значення х, якщо 2\3х=150.


варіанти відповідей

100

225

-225

-100

Запитання 31

Обчисліть: -47 + 83 - 35 + 69

варіанти відповідей

70

-98

84

-70

Запитання 32

Знайдіть корінь рівняння (7х+1) - (9х+3) = 5

варіанти відповідей

х = -3,5

х =4,5

х = -0,5

х = -2,5

Запитання 33

Спростити ( 1 + ctg2α)⋅ cos2α

варіанти відповідей

1

ctg2α

tg2α

cos 2α

sin2α

Запитання 34

3. Укажіть суму коренів рівняння ⌈x -1⌉ = 6.

варіанти відповідей

-2

0

2

7

12

Запитання 35

4. Укажіть область значень функції у = 2cosx + 3

варіанти відповідей

[0; 3]

[–5; 5]

[1; 5]

[3; 5]

(–∞;+∞)

Запитання 36

5. Арифметичну прогресію (аn) задано формулою n-го члена аn = 4 – 8n. Знайдіть різницю цієї прогресії.

варіанти відповідей

8

4

-2

-4

-8

Запитання 37

6. Спростіть вираз 2(х + 5у) – (4у – 7х).

варіанти відповідей

9х+у

-5х+6у

9х+6у

9х+14у

16х+2у

Запитання 38

7.Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння log64x = ½ .

варіанти відповідей

(-∞; 0]

(0,1]

(1,6]

(6,32]

[32,+∞)

Запитання 39

8. Точка А належить площині a. Які з наведених тверджень є правильними?

І. Через точку А можна провести пряму, перпендикулярну до площини a.

ІІ. Через точку А можна провести площину, перпендикулярну до площини a.

ІІІ. Через точку А можна провести площину, паралельну площині a.

варіанти відповідей

лише І

лише ІІ та ІІІ

лише ІІ

лише І та ІІ

І, ІІ та ІІІ

Запитання 40

Прямокутний трикутник із катетами 9 см і 12 см обертається навколо більшого катета (див. рисунок). Визначте площу поверхні отриманого тіла обертання.

варіанти відповідей

324π см2

216π см2

180π см2

135π см2

81π см2

Запитання 41

Яку цифру із зазначених нижче треба поставити замість * у числі 5*62, щоб одержане число ділилося на 9?

варіанти відповідей

0

2

9

1

5

Запитання 42

Укажіть функцію, яка є однією з первісних для функції f(x) = 3x2 - sinx

варіанти відповідей

F(x) = x3 + cosx + 4

F(x) = 6x - cosx

F(x) = x3 - cosx + 1

F(x) = 3x3 - cosx - 8

Запитання 43

Обчисліть інтеграл -13 (1 - 4x) dx

варіанти відповідей

-16

-15

-8

-12

Запитання 44

Знайдіть площу фігури, обмеженої лініями y = 6x і y = 2x2

варіанти відповідей

9

27

18

12

Запитання 45

Спростіть вираз

варіанти відповідей
Запитання 46

Спростіть вираз:

варіанти відповідей

 12


12√х

 11√х

11х

Запитання 47

Подайте у вигляді степеня вираз: (а-3)-5 ∶ а-4

варіанти відповідей

а11

а19

а15

а-11

Запитання 48

Обчисліть значення виразу:

варіанти відповідей

9

3

18

54

Запитання 49

Скоротити дріб:

варіанти відповідей
Запитання 50

Знайди середнє арифметичне чисел 2, 3, 7 і 8

варіанти відповідей

6

5

4,5

Запитання 51

Знайти 55% від 104

варіанти відповідей

57,2

5,72

0,572

5,072

Запитання 52

Для даних величин обчислити медіану:

10; 11; 12; 13; 11; 5; 8; 10; 13; 12; 13

варіанти відповідей

10

11

12

13

Запитання 53

З 30 екзаменаційних білетів учень вивчив 18. Яка ймовірність того,що саме ці білети він витягне на екзамені?

варіанти відповідей

12

0,6

0,7

18

Запитання 54

Знайти знаменник геометричної прогресії q , якщо

b4=2, b5=3

варіанти відповідей

1

6

1,5

3 ∕ 2

Запитання 55

Розв'яжіть рівняння х2-2х-15 = 0

варіанти відповідей

-5;3

3;5

-3;5

-5;-3

Запитання 56

Розв'яжіть нерівність

варіанти відповідей

(-∞;1.5)

(-∞;1.25)

(1,5;∞)

(1,25;∞)

Запитання 57

Розв'яжіть нерівність - 3х+8≥5

варіанти відповідей

х≤1

х≥1

х≤ -1

х≥ -1

Запитання 58

Знайдіть область визначення функції 

варіанти відповідей

(-2;2)

(- ∞; -2) ∪ (2; + ∞)

(– ∞; – 2] ∪ [2; + ∞)

[2; + ∞)

[-2; 2]

Запитання 59

При якому значенні х: 2х=64

варіанти відповідей

8

6

4

32

Запитання 60

Обчисліть значення похідної функції f(x) = x2 + 6x у точці х₀ = 1.

варіанти відповідей

8

7

1

2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест