Підсумковий тест

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Математика, 11 клас
Тест виконано: 23 рази
12 запитань
Запитання 1

Який з наведених десяткових дробів більший за дріб 4,25?

варіанти відповідей

4,1073

4,251

4,24

4,209

Запитання 2

Виконати множення -3a2b3⋅⅔a7b

варіанти відповідей

-a9b4

-2a9b3

-2a9b4

2a9b4

Запитання 3

Чому дорівнює сума коренів рівняння x2-2x-3=0

варіанти відповідей

2

3

-3

-2

Запитання 4

Яке з рівнянь немає розв'язку?

варіанти відповідей

sin x =1

cos x =-1

tg x =3

sin x =3

Запитання 5

Порівняйте числа a b і c, якщо (sin π∕8)a>(sin π∕8)b, (sin π∕8)b>(sin π∕8)c

варіанти відповідей

c<b<a

b<a<c

a<b<c

a<c<b

Запитання 6

Обчислити log6(3log√55) + 4½log49

варіанти відповідей

2

3

4

6

Запитання 7

Основою піраміди є прямокутник зі сторонами 12 см і 16 см. Кожне бічне ребро піраміди дорівнює 26 см. Знайдіть об'єм піраміди.

варіанти відповідей

1400 см3

1536 см3

1563 см3

1436 см3

Запитання 8

Вершини рівностороннього трикутника зі стороною 3 дм лежать на поверхні кулі, радіус якої дорівнює 2 дм. Знайдіть відстань від центра кулі до площини трикутника.

варіанти відповідей

√2

1

√5

2

Запитання 9

Розв'язати рівняння 2sin2 x+5cos x+1=0

варіанти відповідей

±π∕3+2πn, n∈Z

±2π∕3+πn, n∈Z

±2π∕3+2πn, n∈Z

2π∕3+2πn, n∈Z

Запитання 10

На кресленні кутової шафи (вид зверху) зображено рівні прямокутники ABCD і

KMEF (див.рисунок). Визначте довжину відрізка ED, якщо ОК=ОВ=1,2 м, КМ=АВ=0,5 м, KF=0,3 м. Укажіть відповідь, найближчу до точної.

варіанти відповідей

0, 5 м

0,55 м

0, 65 м

0.6 м

Запитання 11

На рисунку зображено розгортку правильної трикутної призми. Визначте площу бічної поверхні цієї призми, якщо периметр розгортки (суцільна лінія) дорівнює 52 см, а периметр основи призми становить 12 см.

варіанти відповідей

36 см2

48 см2

60 см2

72 см2

Запитання 12

В прямокутній системі координат задано взаємно перпендикулярні вектори АВ та а(4;3). Визначте абсцису точки В, якщо А(-2; 0), а точка В лежить на прямій y=2x.

варіанти відповідей

0.8

4

-0.8

1.25

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест