Підсумковий тест

Додано: 8 травня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 1 раз
13 запитань
Запитання 1

Солі - це складні речовини, які складаються ...

варіанти відповідей

із двох елементів, один із яких є (двовалентний) Оксиген

із атомів металічних елементів і (одновалентних) гідроксильних груп

із (одновалентних) атомів Гідрогену і кислотних залишків

із атомів металічних елементів і кислотних залишків

Запитання 2

Серед речовин: Cu(OH)2, Zn(OH)2, Bа(OH)2, H2CO3 більшість складають...

варіанти відповідей

основи

оксиди

кислоти

солі

Запитання 3

Вказати формули солей:

варіанти відповідей

BaCl2

HNO3

K2SO4

Ca(OH)2

Li2O

Na2S

SO2

HCl

Запитання 4

Виберіть, які продукти утворяться внаслідок реакції CuSO4 + 2KOH →:

варіанти відповідей

Cu(OH)2 + KHSO4

Cu(OH)2 + K2SO4

CuOH + K2SO4

CuOH + KHSO4

Запитання 5

Унаслідок сильного нагрівання нерозчинних у воді основ утворюються:

варіанти відповідей

нова основа й вода

луг і вода

оксид і вода

кислота і оксид

Запитання 6

Якими реагентами потрібно скористатись , щоб отримати ферум(ІІІ) сульфат? (вибрати всі правильні відповіді)

варіанти відповідей

Fe(OH)2  і  H2SO4

Fe(OH)3  і  H2SO4

FeO і SO3

FeO і H2SO4

Запитання 7

До розчину, що містить арґентум нітрат масою 37,4 г, добавили розчин магній хлориду. Визначте масу осаду, що утворився.

варіанти відповідей

31,57 г

10,8 г

17 г

15,2 г

Запитання 8

Вкажіть реакцію нейтралізації:

варіанти відповідей

2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O

K2O + H2O = 2KOH

Mg + H2SO4 = MgSO+ H2

Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O

Запитання 9

УКАЖІТЬ ЯКІ МЕТАЛИ БУДУТЬ ВЗАЄМОДІЯТИ З ХЛОРИДНОЮ КИСЛОТОЮ

варіанти відповідей

МІДЬ

ЗОЛОТО

ЦИНК

РТУТЬ

ХРОМ

МАГНІЙ

Запитання 10

Укажіть схему реакції, яка відбувається з утворенням осаду:

варіанти відповідей

KOH + HCl →

LiOH + FeCl2 →

NaOH + H2SO4

KOH + CO2 →

Запитання 11

Вкажіть кислоту

варіанти відповідей

NaOH

NaNO3

HCl

Na2O

Запитання 12

Вкажіть оксид

варіанти відповідей

NaOH

Na2O

HNO3

NaNO3

Запитання 13

Вкажіть основу

варіанти відповідей

Na2SO4

NaOH

HNO3


P2O5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест