Підсумковий тест для 8 класу з хімії. Тема "Основні класи неорганічних сполук"

Тест виконано: 3 рази
18 запитань
Запитання 1

Виберіть рядок з формулами солей.

варіанти відповідей

а) NaF, NaI, KI, KF

б) NaNO3, HCl, HNO3, KI

в) H2CO3, HNO3, HI, HF

г) NaF, KF,HCl, MgI2

Запитання 2

Виберіть колір універсального індикатора в кислому середовищі і значення pH.

варіанти відповідей

а) синій, pH від 0 до 7

б) синій, pH від 5 до 6

в) червоний, pH від 0 до 5

г) червоний, pH від 7 до 14

Запитання 3

Закінчіть хімічну реакцію:

СuO + HCl

Оберіть відповідь, де вказано клас або назви сполук, що утворюються, і відповідні формули речовин.

варіанти відповідей

а) сіль і вода; CuCl2+H2O

б) сіль і вода; CuCl+H2O

в) сіль і водень; CuCl+H2

г) основний оксид і вода; CuО+H2О

Запитання 4

Виберіть рядок сполук, які можуть реагувати з основними оксидами.

варіанти відповідей

а) HCl, H2O, HNO3, SO2

б) Na2O, CuO, CaO

в) NaOH, HCl, H2O

г) CuCl2, FeCl2, NaCl

Запитання 5

Закінчіть рівняння хімічної реакції:

2NaOH + CuSO4

Оберіть тип реакції і продукти даної взаємодії.

варіанти відповідей

а) обміну; NaCu + OH

б) заміщення; NaOH + CuSO4

в) обміну; Na2SO4 + H2O

г) обміну; Na2SO4 + Сu(OH)2

Запитання 6

В двох пробірках містяться прозорі розчини натрій гідроксиду (NaOH) і хлоридної кислоти (HCl). Оберіть всі правильні відповіді, в яких вказано спосіб, що допоможе визачити ці речовини.

варіанти відповідей

а) використати індикатор фенолфталеїн, в лужному середовищі він набуває малинового забарвлення

б) використати індикатор фенолфталеїн, в кислому середовищі він залишається безбарвним

в) використати універсальний індикатор; під дією лугу він забарвлюється в синій колір, під дією кислоти - в червоний

г) використати індикатор метилоранж, в лужному середовищі він набуває зеленого кольору

Запитання 7

Позначте назву за сучасною номенклатурою і клас сполуки, формула якої Ba(NO3)2.

варіанти відповідей

а) барій (ІІ) нітрат; сіль

б) барій нітрат; сіль

в) барій (ІІ) сульфат; луг

г) барій нітрат; луг

Запитання 8

Виберіть реакцію нейтралізації.

варіанти відповідей

NaOH + Cu(OH)2

HCl + Na2O

HCl + NaOH

Al2O3 + Na2O

Запитання 9

Виберіть речовину, пропущену в рівнянні хімічної реакції:

H2CO3 → .... + H2O

варіанти відповідей

а) NO2

б) CO2

в) O2

г) CO

Запитання 10

Виберіть ряд амфотерних гідроксидів.

варіанти відповідей

а) NaOH, Zn(OH)2, Ca(OH)2

б) Zn(OH)2, Be(OH)2, Al(OH)3

в) Fe(OH)3, Zn(OH)2, CaO

г) Be(OH)2, CaO, Na2O

Запитання 11

Розрахуйте масу (г) сульфатної кислоти, що утворилася при взаємодії сульфур (VI) оксиду масою 20 г з водою.

варіанти відповідей

24,5

49

58,8

98

Запитання 12

Доповніть рівняння реакції: ? + ? → Са(ОН)2

варіанти відповідей

  Са і HCl

  CaO і H2O

 Ca і O2

CaCl2 і H2O

Запитання 13

Установіть реагенти та послідовність їх використання для здійснення перетворення:

Zn ---> ZnO ---> ZnCl2 ---> Zn(OH)2 ---> ZnSO4

1. BaCl2 ;

2. HCl ;

3. O2 ;

4. H2O ;

5. H2SO4 ;

6. NaOH


варіанти відповідей

3, 2, 6, 5

4, 2, 5, 6

3, 1, 4, 5

 4, 1, 3, 2

Запитання 14

Реакція SO3  + Н2O = H2SO4  дає можливість отримати


варіанти відповідей

сульфатну кислоту 

   сульфітну кислоту

  сульфідну кислоту

 

  

   сульфонову кислоту

Запитання 15

Вкажіть речовину Х₂ у схемі таких перетворень:

1) Mg + O₂ → X1;

2) Х₁ + HCl → X₂ + Н₂О


варіанти відповідей

H₂O

 MgCl₂

 MgH₂

Cl₂O₇

Запитання 16

Установіть відповідність між формулами солей та їх назвами.

1) BaSO₄ ; ------------------- А) барій нітрат;

2) BaSO₃;  -------------------- Б) барій силікат

3) Ba(NO₃)₂;------------------- В) барій сульфат;

4) Ba₃(PO₄)₂. ------------------ Г) барій ортофосфат; 

------------------------------------ Д) барій сульфіт.


 

 

 

варіанти відповідей

1Д, 2Б, 3А, 4Г

  1Б, 2В, 3А, 4Д

 1В, 2Д, 3А, 4Г

  1В, 2Д, 3Б, 4А

Запитання 17

Під час взаємодії натрій гідроксиду з цинк оксидом утворюються речовини

варіанти відповідей

 Na2ZnO2

 H2O

 

Na2O

Zn(OH)2


 ZnNaO2

Запитання 18

Довести амфотерні властивості цинк гідроксиду можна взаємодією з речовинами


 

варіанти відповідей

 натрій гідроксид

 хлоридна кислота

 ферум (ІІІ) сульфат

вода

барій хлорид

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест