10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Підсумкова контрольна робота

20 запитань
Запитання 1

Вкажіть органічну сполуку, яка є складовою частиною білка:

варіанти відповідей

поліетилен

глюкоза

крохмаль

амінокислота

Запитання 2

Вкажіть назву процесу руйнування структур білка:

варіанти відповідей

приєднання

гідроліз

денатурація

розклад

Запитання 3

Вкажіть функціональні групи амінокислот:

варіанти відповідей

карбоксильна

гідроксигрупа

аміногрупа

нітрогрупа

Запитання 4

Вкажіть реактив, що дає фіолетове забарвлення на білок:

варіанти відповідей

купрум(ІІ) оксид

йод

купрум(ІІ) гідроксид

фенолфталеїн

Запитання 5

Денатурація білка може відбуватися під час:

варіанти відповідей

дії на білки етиловим спиртом

розчинення білків у воді

дії на білки воднем

дії на білки солями важких металів

Запитання 6

Число n у реакції полімеризації називають:

варіанти відповідей

мономерна ланка

мономер

ступінь полімеризації

полімер

Запитання 7

Амінокислоти – це речовини, що містять одночасно:

варіанти відповідей

карбонільну і карбоксильну групи;

альдегідну і аміногрупи;

карбонільну і аміногрупи;

карбоксильну і аміногрупи.

Запитання 8

Позначте продукти згоряння амінів

варіанти відповідей

СО2, Н2О     

СО2, Н2О, NH3    

СО2, Н2О, N2

СО2, Н2О, N

Запитання 9

Високомолекулярні сполуки (ВМС) - це

варіанти відповідей

сполуки з великою відносною молекулярною масою, що складаються з великої кількості однакових мономерних ланок, сполучених між собою.

 

сполуки з маленькою відносною молекулярною, що складаються з мономерних ланок, сполучених між собою.

сполуки з великою відносною молекулярною масою, що складаються з полімерів, сполучених між собою

сполуки з великою відносною молекулярною масою, що складаються з маленької кількості однакових мономерів, сполучених між собою пептидним зв'язком

Запитання 10

1.    Ступінь полімеризації -це

варіанти відповідей

кількість молекул етену, що брали участь в реакції

кількість молекул мономера, що сполучилися між собою та утворили одну макромолекулу полімеру

 кількість структурних ланок в полімері

Запитання 11

Втрата білками природних властивостей під впливом температури, кислот, лугів називається...

варіанти відповідей

гідроліз

денатурація

розклад

 гідрогенізація

Запитання 12

Синтетичні волокна мають такі позитивні якості на відміну від натуральних

варіанти відповідей

гігроскопічні

швидко сохнуть

не мнуться

міцні

дихаючі

Запитання 13

Укажіть властивості, які характерні для гуми:

варіанти відповідей

проводить електричний струм

розчиняється у бензині

водонепроникнена

горить кіптявим полум`ям

має неприємний запах

крихка

Запитання 14

Укажіть синтетичне волокно:

варіанти відповідей

вовна 

бавовна 

віскоза

капрон

Запитання 15

Вулканізація це процес для виробництва

варіанти відповідей

синтетичних каучуків

полімерів

тефлону

гуми

Запитання 16

Оберіть синтетичні волокна

варіанти відповідей

лавсан

еластан

ацетат

нейлон

віскоза

Запитання 17

Зазначте, за яких умов може відбуватися денатурація білка

варіанти відповідей

при дії на білки сульфатної кислоти

при розчинені білків у воді

при дії на білки воднем

при дії на білки солей тяжких металів

при дії на білки вуглекислого газу

при дії на білки радіаційного випромінювання

Запитання 18

Біуретова реакція - це

варіанти відповідей

утворення фіолетового забарвлення при дії на білок розчину лугу і купрум (ІІ) сульфату

поява жовтого забарвлення при дії на білок концентрованої нітратної кислоти

випадання темно-бурого осаду в наслідок дії на білок плюмбум (ІІ) ацетату в лужному середовищі

поява синього забарвлення при дії на білок лакмусу

Запитання 19

Назвіть речовини, які мають білкову природу

варіанти відповідей

шкіра

піт

волосся

гемоглобін

сльози

підшкірний жир

Запитання 20

Гідроліз – це:

варіанти відповідей

Розщеплення полімерної білкової молекули на амінокислоти під дією кислот або ферментів

Процес розчинення білків у воді

Розщеплення білків під дією мікроорганізмів до Н2S, NH3 , тощо

Процес зсідання білків

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест