Підсумковий тест з геометрії 10 клас

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 332 рази
18 запитань
Запитання 1

Якщо дві точки прямої належать площині, то:

варіанти відповідей

 пряма перетинає дану площину

пряма належить даній площині

пряма не перетинає дану площину

визначити взаємне розміщення прямої і площини не можна

Запитання 2

Через точку і пряму в просторі можна провести різних площин:

варіанти відповідей

 безліч

одну

 одну або безліч

дві

Запитання 3

У прямокутній декартовій системі координат у просторі задано точки

А(2;0;0) і В(−4;2;6). Серединою відрізка АВ є точка...

варіанти відповідей

 (−1;1;3)

(−4;0;6)

(−2;2;6)

 (-1;2;0)

 (−6;2;6)

Запитання 4

У прямокутній декартовій системі координат у просторі задано точки

А(2;0;0) і В(−4;2;6). Вектор А̅В має координати...

варіанти відповідей

(−1;1;3)

(−4;0;6)

 (−2;2;6)

(0;2;0)

(−6;2;6)

Запитання 5

До площини α проведено похилу АС і перпендикуляр АВ. Знайти довжину проекції ВС, якщо АС = 5см, АВ = 4 см ,

варіанти відповідей

1 см

9 см

16 см

3 см

Запитання 6

Дано вектор а̅ (-3; 0; 4) . Знайдіть модуль вектора с̅ , якщо с̅= -2а̅

варіанти відповідей

 5

 √7

8

10

Запитання 7

З точки А до площини γ проведено перпендикуляр АС та похилі АВ і АD, AB=13 см, АD=20 см, СD=16 см. Знайдіть ВС.

варіанти відповідей

5 см

12 см

13 см

Не можливо визначити

Запитання 8

За якого значення х вектори а̅ (3;0;6) і в̅ (-8;7;х) перпендикулярні?

варіанти відповідей

6

2

4

-4

Запитання 9

Яка з точок А (7;9;0), В (0;-8;6), С (-4;0;5), D (0;2;0) належить координатній площині xz?

варіанти відповідей

точка А

точка В

точка С

точка D

жодна з даних точок

Запитання 10

Дано трикутник АВС. Площина, паралельна прямій АВ, перетинає сторону АС у точці М, а сторону ВС - у точці К. Яка довжниа відрізка МК, якщо точка М - середина сторони АС і АВ=12см.

варіанти відповідей

12 см

6 см

4 см

3 см

10 см

Запитання 11

Площина α паралельна прямій а, пряма а перпендикулярна до площини β. Яке взаємне розташування площин α і β?

варіанти відповідей

паралельні

не перпендикулярні

перпендикулярні

паралельні або перетинаються

Запитання 12

Знайдіть скалярний добуток āƃ, якщо |ā|=4, |ƃ|=3, ∠(ā;ƃ)=1200.

варіанти відповідей

-12

-6

6

-3

Запитання 13

Дано трикутник АВС. Знайти ∠А ,якщо В(4;-2;-1), А(2;-2;-3) і С(2;2;1).

 

варіанти відповідей

30º

45º

60º

120º

Запитання 14

На рисунку зображено куб АВСDA1B1C1D1. Яким є взаємне розташування прямих АС і СС1 ?

варіанти відповідей

прямі паралельні

прямі мимобіжні

прямі перетинаються й утворюють прямий кут

прямі перетинаються й утворюють кут 45°

прямі перетинаються й утворюють кут 60°

Запитання 15

На рисунку зображено куб АВСDA1B1C1D1. Яким є взаємне розташування прямих АВ1 і СD1 ?

варіанти відповідей

прямі паралельні

прямі мимобіжні

прямі перетинаються й утворюють прямий кут

прямі перетинаються й утворюють кут 45°

прямі перетинаються й утворюють кут 60°

Запитання 16

ABCDA₁B₁C₁D₁ − прямокутний паралелепіпед. Яка пряма паралельна площині

AB₁D₁ ?

варіанти відповідей

ВС

A₁D

A₁B

BD

DD₁

Запитання 17

Чи перпендикулярні вектори а і в, якщо а(-1;2;0) і в(8;4;7)

варіанти відповідей

так

ні

не можна визначити

Запитання 18

З точки до площини трикутника, сторони якого дорівнюють 13см, 14см і 15см, проведено перпендикуляр довжиною 16см. Основою цього перпендикуляра є вершина кута, що лежить проти сторони завдовжки 14см. Обчислити відстань від даної точки до цієї сторони

варіанти відповідей

15 см

20 см

25 см

30 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест