Екстернат 10-11

Додано: 2 листопада 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Автомобіль рівномірно рухається по опуклому мосту (див. рисунок). У точці А напрямок вектора прискорення збігається з напрямком вектора, позначеного цифрою...


варіанти відповідей

1

2

3

Запитання 2

Автомобіль рухається рівноприскорено прямолінійно вздовж осі  (див. рисунок). Яка характеристика швидкості руху автомобіля є правильною?

варіанти відповідей

Увесь час збільшується                  

Увесь час зменшується

Запитання 3

Сила, яка виникає під час деформації тіла і намагається повернути тіло в недеформований стан.

варіанти відповідей

Сила тяжіння Fтяж        

Сила пружності Fпруж

Запитання 4

Позначте всі правильні відповіді. Які із зазначених тіл мають кінетичну енергію відносно поверхні Землі? 

варіанти відповідей

Мотузка, за допомогою якої витягають із криниці відро з водою


Супутник, який рухається по навколоземній орбіті

Пружини амортизатора, стиснуті під дією вантажу

Пасажир, який сидить у кабіні автомобіля, що рухається

Запитання 5

Позначте всі правильні відповіді. Які з перелічених тіл мають потенціальну енергію відносно поверхні Землі? 

варіанти відповідей

Автомобіль, який рухається горизонтальним шосе

Кішка, яка сидить на підвіконні

Стиснута пружина, яка лежить на землі

Ракетоносій, який виводить космічний корабель на орбіту

Запитання 6

Вибери із-поміж наведених умов ту, за якої пара є насиченою. 

варіанти відповідей

Кількість молекул, які залишають рідину, менша за кількість молекул, які повертаються           

Кількість молекул, які залишають рідину, дорівнює кількість молекул, які повертаються

Запитання 7

Електричний струм у металах - це напрямлений рух

варіанти відповідей

А) позитивних і негативних йонів

Б) атомів металу

Г) електронів

Запитання 8

Природу електричного струму у металах експериментально доведено у дослід

варіанти відповідей

А) Толмена і Стюарта

Б) Бойля і Маріотта

В) Менделєєва і Клапейрона

Г) Боголюбова

Запитання 9

Зі збільшенням температури металевого провідника його опір

варіанти відповідей

А) не змінюється

Б) зникає

В) збільшується

Запитання 10

Провідність у чистому напівпровіднику, зумовлена однаковою кількістю електронів і дірок називають

варіанти відповідей

А) Донорною

Б) Акцепторною

В) Власною

Запитання 11

При збільшенні температури, опір напівпровідника

варіанти відповідей

А) Не змінюється

Б) Зменшується

Запитання 12

В електролітах...

варіанти відповідей

кількість позитивних йонів менша за

кількість негативних йонів

кількість позитивних йонів дорівнює

кількості негативних йонів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест