Піраміда/Призма

Додано: 26 листопада 2020
Предмет: Математика, 11 клас
Копія з тесту: Піраміда
Тест виконано: 22 рази
25 запитань
Запитання 1

Відрізки, що сполучають вершину піраміди з вершинами основи називають...

варіанти відповідей

бічні ребра

висота

апофема

діагональ

Запитання 2

Піраміда є правильною, якщо в основі лежить...

варіанти відповідей

квадрат

прямокутник

квадрат і вершина проектується в центр квадрата

паралелограм

Запитання 3

Висота правильної чотирикутної піраміди 12см, довжина сторони основи 10см. Яку довжину має апофема піраміди?

варіанти відповідей

22см

2см

14см

13см.

Запитання 4

Апофемою називається висота...

варіанти відповідей

бічної грані піраміди

бічної грані правильної піраміди

основи піраміди

правильної піраміди

Запитання 5

Нехай H-висота правильної піраміди, h-апофема піраміди. Визначити правильний запис.

варіанти відповідей

H=h

H>h

H<h

правильний запис відсутній

Запитання 6

Вісь правильної піраміди це пряма, що містить...

варіанти відповідей

апофему піраміди

висоту піраміди

ребро піраміди

бічну грань піраміди

Запитання 7

Якщо висота правильної піраміди дорівнює проекції апофеми на площину основи то апофема з висотою утворює кут...

варіанти відповідей

90°

45°

30°

60°

Запитання 8

Якщо площа повної поверхні тетраедра 40см2, то площа його основи...

варіанти відповідей

8см3

10см2

8см2

20см2

Запитання 9

Якщо в основі піраміди лежить квадрат, то вона називається...

варіанти відповідей

Правильна піраміда

чотирикутна піраміда

зрізана піраміда

тетраедр

Запитання 10

Діагональним перерізом правильної чотирикутної піраміди є...

варіанти відповідей

квадрат

рівнобедрениий трикутник

ромб

різносторонній трикутник

Запитання 11

Якщо всі бічні ребра піраміди рівнонахилені до площини основи, то вершина піраміди проектується...

варіанти відповідей

в вершину основи

в центр описаного кола навколо основи

В центр вписаного кола в основу

в довільну точку основи

Запитання 12

Яке з чисел може бути кількістю ребер піраміди

варіанти відповідей

4

7

20

9

Запитання 13

Якщо всі бічні грані піраміди утворюють рівні кути з площиною основи, то основа висоти піраміди проектується в

варіанти відповідей

 центр описаного навколо основи кола

центр вписаного в основу кола

 лежить на прямій, що містить сторону основи

неможливо визначити

Запитання 14

Діагональним перерізом правильної зрізаної піраміди є…

варіанти відповідей

рівнобедрений трикутник.

прямокутна трапеція

 рівнобічна трапеція.

 прямокутник

Запитання 15

Піраміда називається правильною, якщо…

варіанти відповідей

  її основою є правильний многокутник.

її основою є правильний многокутник, а бічні грані – правильні трикутники


її основою є правильний многокутник, а основа висоти піраміди збігається із центром цього многокутника.


її основою є правильний многокутник, а бічні грані – правильні чотирикутники.

Запитання 16

Діагональним перерізом чотирикутної піраміди є:  

варіанти відповідей

 Чотирикутник

 Трапеція

 Трикутник

 Квадрат

Запитання 17

Піраміда має 10 граней. Який многокутник лежить  в її основі ?

варіанти відповідей

 8-кутник.

 9-кутник.

 10-кутник.

12-кутник.

Запитання 18

Знайти площу поверхні куба з ребром 4 см.

варіанти відповідей

 16 см2

32 см2

 64 см2

 96 см2

Запитання 19

Бічною гранню правильної чотирикутної призми є квадрат, площа якого дорівнює 81 см2. Обчисліть периметр основи призми.варіанти відповідей

 18 см

 24 см

 36 см

 72 см

Запитання 20

Сторони основи прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 3 см і 4 см. Діагональ більшої грані нахилена до площини основи під кутом 450. Обчисліть площу повної поверхні паралелепіпеда.

варіанти відповідей

80 см2

56 см2

48 см2

 90 см2

Запитання 21

Знайдіть діагональ прямокутного паралелепіпеда, якщо його лінійні виміри відповідно дорівнюють 2см, 4 см, 4см.

варіанти відповідей

4

5

6

7

Запитання 22

Обчисліть площу бічної поверхні прямої призми, основою якої є ромб зі стороною 7 см, а висота призми дорівнює 10 см.

варіанти відповідей

 432 см2

 280 см2

 720 см2

 288 см2

Запитання 23

Виміри прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 3 см, 2 см і 6 см. Знайдіть площу поверхні паралелепіпеда.

варіанти відповідей

 64 см2

 36 см2

11 см2

72 см2

Запитання 24

Знайдіть ребро куба, якщо площа його діагональгого перерізу дорівнює 16√2 см2 .

варіанти відповідей

 4см

4√2см

8см

8√2см

Запитання 25

Дііагональ грані куба дорівнює 3√2см. Знайдіть діагональ куба.

варіанти відповідей

 6см


2√3см

 3√3см

 4√3см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест