Полімери

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 347 разів
12 запитань
Запитання 1

Речовину, яку використовують для проведення реакції полімеризації називають:

варіанти відповідей

 мономер

ізомер 

полімер


гомолог

Запитання 2

За будовою поолімерного ланцюга розрізнять полімери

варіанти відповідей

 природні

розгалужені

сітчасті


лінійні

Запитання 3

.За походженням розрізняють полімери

варіанти відповідей

 природні

 регулярні 

 просторові

синтетичні

Запитання 4

До природних полімерів відносяться:

варіанти відповідей

поліетилен, тефлон, полістирен  

крохмаль, целюлоза, білки

шовк, льон, бавовна 

целюлоза, пластмаси, волокна

Запитання 5

За допомогою яких реакцій можна добути полімер?

варіанти відповідей

ізомеризації

полімеризації

гідратації

Запитання 6

Здатність полімерів не втрачати пластичності при багаторазовому нагріванні називають

варіанти відповідей

термореактивністю

термопластичністю

 денатурацією

деструкцією

Запитання 7

На які групи поділяються полімери за відношенням до процесу нагрівання?

варіанти відповідей

термопластичні 

термореактивні 

 вулканізовані

еластичні

Запитання 8

.Вкажіть правильне твердження щодо ступеня полімеризації n

варіанти відповідей

загальна кількість атомів у молекулі 

кількість мономерних ланок в молекулі полімеру

кількість атомів Карбону в молекулі полімеру

група атомів, яка повторюється кілька разів в молекулі полімеру

Запитання 9

Зображена речовина - мономер для добування ..

варіанти відповідей

поліпропілену

поліхлорвінілу


поліетилену


полістирену

Запитання 10

Обчисліть значенння середньої молекулярної маси поліетилену, якщо ступінь полімеризації його дорівнює 950

варіанти відповідей

26600

35000

18000

50000

Запитання 11

Вулканізація – це взаємодія макромолекул каучуку з атомами:

варіанти відповідей

Нітрогену

Хлору

Сульфуру

Фосфору

Запитання 12

Властивість пластмас втрачати при нагріванні здатність плавитись і розчинятись в органічних розчинниках:

варіанти відповідей

еластичність

 в’язкість

термопластичність

термореактивність

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест