Полімери і навколишнє середовище

Додано: 5 лютого 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 119 разів
12 запитань
Запитання 1

Виробництво пластмас призводить до утворення смогу. Що ж таке смог?

варіанти відповідей

кислотні дощі

підвищена концентрація СО2 в повітрі

димовий туман

озонові дірки

Запитання 2

Речовини, що виділяються при горінні пластику і спричиняють генетичні зміни в живих організмах:

варіанти відповідей

сажа і сульфур(IV)  оксид

діоксини та фурани

діоксид сульфуру та діоксид карбону

чадний газ та оксиди нітрогену

Запитання 3

Загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задовільненням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі називається:

варіанти відповідей

"поступальний розвиток суспільства"

"гармонійний розвиток суспільства"

"прогресивний розвиток суспільства"

"сталий розвиток суспільства"

Запитання 4

Виберіть знак, який означає, що пакувальний матеріал вироблений з повторно переробленої сировини або містить частку повторно переробленого матеріалу.

варіанти відповідей
Запитання 5

Процес повернення відходів, зливів та викидів у процес техногенезу називається:

варіанти відповідей

рециклінг

поліконденсація

деструкція

 риформінг

Запитання 6

Екологічний знак придатності до рециклінгу:

варіанти відповідей
Запитання 7

В чому полягає хімічна переробка полімерних відходів?

варіанти відповідей

в грануляції

в спалюванні з отриманням енергії

в переплавці

в переробці на низькомолекулярні фракції

Запитання 8

Процес розкладання органічної сировини під дією температури 450º і практично за відсутності кисню це -

варіанти відповідей

піроліз

крекінг

деструкція

гідрогенізація

Запитання 9

Полімерні відходи у природних умовах розкладаються протягом

варіанти відповідей

40-80 років

80-100 років

не розкладаються взагалі

Запитання 10

Руйнування макромолекул полімерів під дією тепла, кисню, вологи, світла, проникаючої радіації, механічної напруги, біологічних чинників це -

варіанти відповідей

денатурація

деструкція

деформація

мерсеризація

Запитання 11

Який із видів пластику вважається безпечними для здоров'я людини ?

варіанти відповідей
Запитання 12

Які полімерні матеріали називають біодеградальними?

варіанти відповідей

що спричиняють ерозію грунтів

що самі руйнуються в природі

що несуть загрозу живим об'єктам

що розкладаються через 1000 років

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест