26 серпня о 18:00Вебінар: Навчання в умовах пандемії: рекомендації ООН та світовий досвід

Повторення 10-11 клас

Додано: 30 травня
Предмет: Математика, 11 клас
Тест виконано: 66 разів
31 запитання
Запитання 1

Розв'язати рівняння 3 х-2 = 9.

варіанти відповідей

0

2

4

6

Запитання 2

Скільки різних чотирицифрових чисел можна скласти за допомогою цифр 2, 3, 4, 5, якщо цифри у числі не повторюються?

варіанти відповідей

256

16

48

24

Запитання 3

Знайти середнє значення вибірки 5, 4, 9, 6, 7.

варіанти відповідей

6

6,2

6,4

6,6

Запитання 4

Розв'язати нерівність (½) 2х - 1 ≥ ⅛.

варіанти відповідей

х ≤ 2

х ≤ 1

х ≥ 2

х ≥ 1

Запитання 5

Розв'язати нерівність log 5 х < 2.

варіанти відповідей

х > 2

х < 25

х < 2

х > 25

Запитання 6

Знайти загальний вигляд первісних для функції f(х) = 4 - 2х.

варіанти відповідей

4х - х2 + С

4 - х2 + С

4х - 4х2 + С

4х + х2 + С

Запитання 7

Знайти площу фігури, обмеженої лініями у = х2 і у = 3 - 2х.

варіанти відповідей

11⅓

10⅓

10⅔

11⅔

Запитання 8

Обчислити

варіанти відповідей

3

6

1

2

Запитання 9

Знайдіть значення похідної функції y = f(x) у точці x0 f(x) = x2 – 5x, x0 = 1

варіанти відповідей

3

-3

2

-2

Запитання 10

Знайдіть похідну функції: у=х3-3х2+4х-2

варіанти відповідей

2-6х+4

х2+6х+4

2+6х2+4

2-6х-4

Запитання 11

Знайти похідну функції y =x³ × cos x

варіанти відповідей

3 x2 sin x

3x²cosx -x³sinx

3x²cosx +x³sinx

інша відповідь

Запитання 12

Знайдіть похідну функції y = 0,1x20

варіанти відповідей

20х19

20

20х0,1

19

Запитання 13

Знайти похідну функції y = sinx - cosx + 1

варіанти відповідей

y′ = cosx + sinx + 1

y′ = cosx - sinx

y′ = - cosx - sinx + x

y′ = - cosx - sinx

y′ = cosx + sinx

Запитання 14

Тіло рухається прямолінійно за законом s(t) = ⅔t3 - 2t2 + 4t (час t вимірюється у секундах, шлях s - у метрах). Визначте прискорення його руху у момент часу t = 10с

варіанти відповідей

164 м/с2

60 м/с2

36 м/с2

20 м/с2

10 м/с2

Запитання 15

Знайдіть критичні точки функції f(x)= x3 -3x2 .

варіанти відповідей

0;3

1;3

0;2

1;2

Запитання 16

знайти похідну функції у=х4-sinx

варіанти відповідей

y'=3x3-sin2x

у'=4x3-cosx

y'=4x3+sinx

Запитання 17

Знайти похідну функції f(x)=2x - 2 -0,5х2 і знайти її значення при х = -1


варіанти відповідей

1

0

5

Запитання 18

Швидкість руху точки v=(24t-6t2) м/с. Знайдіть шлях, пройдений точкою за 3 с від початку руху.


варіанти відповідей

58 м

18 м

54 м

108 м

Запитання 19

Знайти площу фігури, зображеної на малюнку 648328_1588783994.png

варіанти відповідей

9

4,5

18

4

Запитання 20

Знайдіть загальний вигляд первісних для функції f(х)=8х³ + 3.

варіанти відповідей

1/2х⁴ + 3х + С

2х⁴ + 3

2х⁴ + 3х + С

24х⁴ + С

Запитання 21

Графік якої  з  первісних функції:

f (x) =4 x3     проходить через точку А (1; 2) ?

варіанти відповідей

варіанти відповідей

F (x) = x4 - 2

 F (x) = x4 - 3

F (x) = x+1

F (x) = x+3

F (x) = x+ 2

Запитання 22

Обчисліть інтеграл:

варіанти відповідей

 - 10

2

 - 20

10

Запитання 23

У вазі стоять 4 білих, 6 червоних і 5 рожевих жоржин. Яка ймовірність того, що навмання взята жоржина буде рожевою?

варіанти відповідей

2/3

3/5

2/5

1/3

Запитання 24

Знайти область визначення функції у=√(5-х)

варіанти відповідей

 (−∞;+∞)

  [5;+∞)

   (−∞;5]


  [−5;+∞)

Запитання 25

Знайти невизначений інтеграл ∫(4 - 2x)dx

варіанти відповідей

4x - x2 + C

4x - x2 ⁄ 2 + C

4x - 2x2 + C

2 + C

Запитання 26

У баскетбольній команді з 5 дівчат треба вибрати капітана і його заступника. Скількома способами це можна зробити?

варіанти відповідей

20


10

 

 23


25

Запитання 27

Установити відповідність між прикладами (1−4) та відповідями (А−Д)

варіанти відповідей

1-а

2-д

3-г

4-б

1-г

2-а

3-в

4-б

1-г

2-д

3-в

4-б

1-в

2-д

3-г

4-б

Запитання 28

Знайдіть інтеграл ∫6x5dx

варіанти відповідей

4 + С

30х4 + С

6 + С

 х6 + С

Запитання 29

У логарифмічному вигляді рівність 26=64 має вигляд


варіанти відповідей

log264=6

log26=64

log664=2

log646=2

Запитання 30

Значення виразу 7log73


варіанти відповідей

3

7

1

0,3

Запитання 31

Обчислити log0,25

варіанти відповідей

-1

0

2

5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест