Тести для 34 групи_математика

Додано: 31 травня 2020
Предмет: Математика, 11 клас
29 запитань
Запитання 1

Значення похідної функції f(x)=x2+6x у точці х0=1

варіанти відповідей

8

7

1

2

Запитання 2

З колоди карт з 36 обирають 1 карту. Яка ймовірність того, що ця карта виявиться тузом?

варіанти відповідей

1\36

1\4

 1\9

2/9

Запитання 3

Вказати правильні рівності (можливо декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

log327=3

 log51=5

log212-log23=2


log51+log510=2

Запитання 4

Розв’яжіть рівняння:x6=64

варіанти відповідей

8

2;-2

-8;8

2

Запитання 5

Знайдіть значення виразу

варіанти відповідей

0,003

0,3

0,008

1/90

Запитання 6

Яка з наведених функцій є парною?

варіанти відповідей

у=х2+1

у=х2

у=х+1

y=1/x

Запитання 7

Скільки коренів має рівняння sinx= x³

варіанти відповідей

жодного

один

два

три

Запитання 8

Скоротити дріб

варіанти відповідей
Запитання 9

Розкрийте дужки та спростіть вираз : -(9а + 3) + (7 - 2а)

варіанти відповідей

-7а - 10

-7а

-11а + 10

-11а + 4

Запитання 10

Чому дорівнює корінь рівняння 17х - 7 = 20х + 8?

варіанти відповідей

-1/5

1/5

5

-5

Запитання 11

Яка з даних точок лежить на осі абсцис?

варіанти відповідей

А (4; 3)

С (0; 3)

В (4; 0)

D (-4; -3 )

Запитання 12

Знайдіть невідомий член пропорції

варіанти відповідей

18

27

36

24

Запитання 13

Знайдіть корінь рівняння -4х=0,4

варіанти відповідей

х = -10

х = 10

х = 0,1

х = -0,1

Запитання 14

При якому значенні х вектори m̅(2; х) і n̅ (4; 10) перпендикулярні?

варіанти відповідей

-5

–0,8

0,8

5

20

Запитання 15

При яких значеннях m і п вектори m(m; 2; 1) і n(–12; 6; п) колінеарні?

варіанти відповідей

m = –36 і n = 9

m = –4 і n = 1

m = –36 і n = 1

m = 3 і n = 9

m = –4 і n = 3

Запитання 16

Скільки площин перпендикулярних до даної прямої, можна провести через точку, що лежить поза даною прямою?

варіанти відповідей

тільки одну

тільки дві

жодної

безліч

Запитання 17

Обчисліть об’єм правильної трикутної призми, сторона основи якої дорівнює 20 см, а висота - 9 см.

варіанти відповідей

 900√3 см³ 

300√3 см³

900 см³

300 см³

інша відповідь

Запитання 18

Знайти обєм тетраедра якщо його ребро 6 см

варіанти відповідей

18√2 

19√2

17√2

20√2

Запитання 19

Спростіть вираз (а-3)-4∶а-20

варіанти відповідей

а32

а-8

а8

а-13

Запитання 20

Чому дорівнює добуток коренів рівняння х2+9х-11=0

варіанти відповідей

-11

-9

11

9

Запитання 21

Знайдіть корені квадратного рівняння х2-3х-4=0

варіанти відповідей

-4 і1

-4 і 3

-1 і 4

-3 і 4

Запитання 22

При якому значенні змінної не існує вираз

варіанти відповідей

-6

-2

2

6

Запитання 23

Знайдіть корені рівняння х4 - 3х2 - 4 = 0.

варіанти відповідей

-1; 4

-2; -1; 1; 2

-2; 2

-1; 1

Запитання 24

Розкладіть на множники квадратний тричлен 3х2 - 2х - 8.

варіанти відповідей

(х + 4)(х-2)

3(х + 4)(х - 2)

(3х + 4)(х - 2)

(х + 4)(3х - 6)

Запитання 25

Знайдіть значення виразу

варіанти відповідей

3,8

6,5

38

3,7

Запитання 26

Розв'яжіть рівняння


варіанти відповідей

2; 3

-2; -3

2

3

Запитання 27

Скоротити дріб

варіанти відповідей

(х-3) : (х-5)

(х-6) : (х-10)

(х+6) : (х-10)

(х+3) : (х+5)

Запитання 28

Виберіть графік функції

варіанти відповідей
Запитання 29

Обчисліть 918 : 2712

варіанти відповідей

3

9

27

1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест