Повторення неорганічної хімії

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Хімія
35 запитань
Запитання 1

Період-це....елементів,який починається лужним металом та закінчується інертний газом.На місці пропуску має бути слово

варіанти відповідей

Підгрупа

Тип

Ряд

Стовпчик

Запитання 2

Які періоди є великими

варіанти відповідей

1-3

4-6

7

6-7

Запитання 3

Виберіть колір,який має побічна підгрупа

варіанти відповідей

Фіолетовий

Синій

Зелений

Червоний

Жовтий

Запитання 4

Для кожного елемента характерне своє......та......число

варіанти відповідей

Нейрони

Протони

Електрони

Нуклони

Нейтрино

Запитання 5

Вкажіть протонне число фосфору

варіанти відповідей

16

31

15

46

Запитання 6

Протонне число вказує на:

варіанти відповідей

Кількість рівнів

Кількість електронів

Кількість нейтронів

Кількість протонів

Заряд ядра

Запитання 7

Вкажіть лужні елементи

варіанти відповідей

Li

Cu

Cs

Co

Na

Zn

Запитання 8

Вкажіть загальну формулу вищого оксиду ||| групи

варіанти відповідей

R²O

RO²

R²O³

R²O⁷

Запитання 9

NaH-це формула

варіанти відповідей

Нітриду

Гідроксиду

Гідриди

Пероксиду

Запитання 10

Який елемент здатний до сублімації

варіанти відповідей

CI²

Br²

Запитання 11

Газ ,який має жовто-зелений колір

варіанти відповідей

Br²

СI²

Запитання 12

Який відсоток кисню у природі

варіанти відповідей

78%

21%

17%

5%

95-97%

Запитання 13

Які зв'язки існують

варіанти відповідей

Металічні

Водневі

Кристалічні

Ковалентні

Атомні

Йонний

Запитання 14

Речовини

Сl²,H²,HCI,HNO³ відносяться до зв'язку

варіанти відповідей

Водневого

Йонного

Ковалентного

Металічного

Запитання 15

Приєднує електрони

варіанти відповідей

Окисник

Відновник

Запитання 16

Метод добору коефіцієнтів називають

варіанти відповідей

Окисно(відновного)включення

Відношення

Електронного балансу

Нейтронно-протонного балансу

Запитання 17

Йонний зв'язок має речовина

варіанти відповідей

Cl²

CaO

SO²

Na

Запитання 18

Яку гратку має карборунд

варіанти відповідей

Ковалентну

Металічну

Атомну

Йонну

Запитання 19

Оберіть умови протікання реакції до кінця

варіанти відповідей

Луг

Осад

Газ

Н²О

Розчинна речовина

Запитання 20

Оберіть реакції обміну

варіанти відповідей

ВаСl²+2AgNO³->Ba(NO³)²+2AgCl

2NaNO³->2NaNO²+O²

NaOH+HCl->NaCl+H²O

СаСО³->СаО+СО²

Запитання 21

Шо це за реакція

Zn+2HCl->ZnCl²+H²

варіанти відповідей

Обміну

Розкладу

Сполучення

Заміщення

Запитання 22

Як зміниться тиск в реакції H²+Cl²->2HCl

варіанти відповідей

Вправо

Вліво

Не зміниться

Не впливає

Запитання 23

Принцип хімічної рівноваги сформулював

варіанти відповідей

Парацельс

Ломоносов

Ле-Шательє

Гей-Люсак

І.Павлов

Запитання 24

Які це електроліти(NaCl,Ba(NO³)²,NaOH)

варіанти відповідей

Сильні

Слабкі

Середні

Запитання 25

Вихід від теоретичного називається

варіанти відповідей

"мю"

"ксі"

"ета"

"фі"

Запитання 26

Алотропні модифікації Карбону

варіанти відповідей

Озон

Графіт

Нафталін

Карбін

Алмаз

Запитання 27

Алотропною модифікацією кисню є

варіанти відповідей

Рубін

Карборунд

Графіт

Озон

Запитання 28

Абсорбція характерна для

варіанти відповідей

P

S

C

O

Запитання 29

Яка алотропна модифікація зображена на малюнку

варіанти відповідей

О

P

S

C

Запитання 30

Газ тухлих яєць чи тухлого м'яса

варіанти відповідей

NH³

HCl

H²S

H²SO³

Запитання 31

Розчинність якого газу становить 1:700

варіанти відповідей

Хлороводень

Сульфіт

Амоніак

Сульфід

Запитання 32

Які елементи пасивує нітратна та сульфатна кислоти

варіанти відповідей

Al

Fe

Ва

Сr

Co

Запитання 33

Формула баритового молока

варіанти відповідей

BaCl²

BaSO⁴

Ba(NO³)²

BaBr²

Запитання 34

Формула преципітату

варіанти відповідей

CaHPO⁴•2H²O

NH⁴NO³

NH⁴Cl

Ca³(PO⁴)²

Запитання 35

Вкажіть формули,які відносяться до основних класів неорганічних сполук

варіанти відповідей

HNO³,KCI,H²O²

SiO²,BaBr²,C⁶H⁶

CaO,HBr,CaCO³,KOH

Na²O,HNO³,KCI,C⁶H⁵OH

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест