5 серпня о 18:00Вебінар: Навички самооцінювання у професійному становленні людини

Хімія(узагальнення 2)

Додано: 20 травня
Предмет: Хімія
Тест виконано: 1 раз
35 запитань
Запитання 1

Група-це....подібних за властивостями елементів.

варіанти відповідей

Ряд

Порядок

Група

Період

Запитання 2

Який період є незакінченим

варіанти відповідей

1

1-3

4-6

7

Запитання 3

Скільки електронів має Скандій

варіанти відповідей

21

45

66

24

Запитання 4

З переліку виберіть лужний елемент!

Ba,Cr,Si,Fr,Ti

варіанти відповідей

Ba

Cr

Si

Fr

Ti

Запитання 5

Періодичні систему під час сну побачив

варіанти відповідей

А.Авогадро

Ломоносов

Д.І.Менделєєв

Ф.Ніцше

Запитання 6

Яку летку водневу сполуку має елемент з протонним числом 34

варіанти відповідей

RH⁴

H²R

HR

RH³

Запитання 7

Сума індексів в речовині X?

S->SO²->SO³->X->K²SO⁴

варіанти відповідей

4

6

7

3

Запитання 8

Ізотопи Протій,Дейтерій,Тритій відповідають елементу

варіанти відповідей

С

О

Н

N

Запитання 9

Р-електрони мають форму

варіанти відповідей

Кулі

Тетраедеру

Метелика

Вісімки

Запитання 10

Спін-це....

варіанти відповідей

Знаходження електрона в катіоні

Власний рух електрона

Будова електрона

Місце розташування електрона

Запитання 11

Ступінь окиснення Сульфуру в формулі SF⁶

варіанти відповідей

-2

+6

+2

-1

Запитання 12

Яку валентність має Al

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Запитання 13

З якого оксиду виробляють скло

варіанти відповідей

К²О

ВаО

SiO²

Cl²O⁷

Запитання 14

Які зв'язки бувають

варіанти відповідей

Атомні

Ковалентні

Напівелектронні

Металічні

Йонні

Водневі

Запитання 15

Який зв'язок мають речовини

HCl,Cl²,HNO³,O³.

варіанти відповідей

Йонний

Атомний

Ковалентний

Металічний

Запитання 16

Вкажіть формулу йону гідроксонію

варіанти відповідей

CO

H³O

CH⁴

H²O²

Запитання 17

За рахунок спільних електронних пар та за донорно-акцепторним механізмом утворюється зв'язок

варіанти відповідей

Йонний

Металічний

Ковалентний

Водневий

Запитання 18

Віддає електрони

варіанти відповідей

Окисник

Відновник

Запитання 19

Прості речовини мають ступінь окиснення

варіанти відповідей

(+1-(+5))

-1

(-1-(-5))

0

Запитання 20

Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні

KNO³->KNO²+O²

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 21

Яку атомну гратку має алмаз

варіанти відповідей

Молекулярну

Протонну

Атомну

Водневу

Йонну

Запитання 22

Яку гратку має кухонна сіль

варіанти відповідей

Молекулярну

Йонну

Атомну

Водневу

Запитання 23

Цей зв'язок утворюється між молекулами карбонових кислот,води,нуклеїнових кислот.Про який зв'язок йдеться

варіанти відповідей

Водневий

Йонний

Металічний

Ковалентний

Запитання 24

Якого типу ця реакція

BaCO³->BaO+CO²

варіанти відповідей

Обміну

Заміщення

Сполучення

Розкладу

Запитання 25

Оберіть реакцію сполучення

варіанти відповідей

Zn+2HCI->ZnCl²+H²

2SO²+O²->2 SO³

BaCO³->BaO+CO²

NaOH+HCl->NaCl+H²O

Запитання 26

Вкажіть ОВР

варіанти відповідей

СаО+Н²О->Са(ОН)²

NaOH+HCl->NaCl+H²O

Na³PO⁴+3AgNO³->3NaNO³+Ag³PO⁴

2Fe²O³+3C->4Fe+3CO²

Запитання 27

Недолік-це...

варіанти відповідей

Розщеплення водою

Додавання вуглекислого газу

Додавання гідроген пероксиду

Розщеплення воднем

Запитання 28

Яку середовище утвориться під час гідролізу Барій сульфіту

варіанти відповідей

Кисле

Нейтральне

Лужне

Не гідролізує

Запитання 29

Які алотропні модифікації Сірки

варіанти відповідей

Ромбічна

Гумова

Пластична

Моноклінна

Карбінована

Запитання 30

Які алотропні модифікації Фосфору

варіанти відповідей

Білий

Чорний

Рожевий

Червоний

Кристалічний

Запитання 31

Яку модифікація зображена на малюнку

варіанти відповідей

S

Р

С

О

Запитання 32

Як зміниться тиск в реакції

Н²+F²->2HF

варіанти відповідей

Вправо

Вліво

Не змінюється

Не впливає

Запитання 33

Вкажіть формулу калійної селітри

варіанти відповідей

KOH

KCl

KHSO⁴

КNO³

Запитання 34

Вкажіть суму коефіцієнтів в усіх рівняння

K->K²O->KOH->KI

варіанти відповідей

12

14

15

13

Запитання 35

Яка кількість речовини Магній сульфіту прореагувала з хлоридною кислотою масою 12г.

Провести розрахунки в зошиті!

варіанти відповідей

10 моль

0.15 моль

0.5 моль

0.25 моль

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест