Повторення. Перпендикулярність прямих та площин у просторі.

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 88 разів
12 запитань
Запитання 1

З точки до площини проведено похилу, що утворює кут 60° із площиною. Знайдіть довжину перпендикуляра до площини, якщо довжина похилої 6 см.

варіанти відповідей

3√2 см

3√3 см

3 см

2 см

√3 см

Запитання 2

На малюнку точка М не належить площині трикутника АВС. ∠МВС = ∠АВС =90°. Знайдіть пряму і площину, перпендикулярні між собою.

варіанти відповідей

АМ⊥(АВС)

АМ⊥(МВС)

ВС⊥(АВМ)

АВ⊥(МВС)

На рисунку немає прямої та площини, перпендикулярних між собою

Запитання 3

Пряма ВК перпендикулярна до площини квадрата АВСD, KD = 3 см, CD = 2 см. Знайдіть ВК.

варіанти відповідей

√3 см

√2 см

2 см

1 см

Інша відповідь

Запитання 4

Пряма АВ перпендикулярна до площини кола з центром у точці В, точка С лежить на колі. Знайдіть АВ, якщо радіус кола дорівнює 4см, ∠ВАС = 30°.

варіанти відповідей

8 см

12 см

4 см

4√2 см

4√3 см

Запитання 5

З точки М до площини проведено перпендикуляр МА і похилу МВ, АВ = 5 см. Знайдіть довжину похилої, якщо вона на 1 см довша за перпендикуляр.

варіанти відповідей

10 см

12 см

13 см

14 см

15 см

Запитання 6

ВМ - перпендикуляр до площини прямокутника АВСD, який не є квадратом. Які з наступних тверджень правильні?

I. МС⊥CD

II. МA⊥AD

III. МO⊥AC

варіанти відповідей

I і ІІ

І і ІІІ

ІІ і ІІІ

І, ІІ і ІІІ

жодне

Запитання 7

У трикутнику АВС ∠ВАС = 40°, ∠АВС = 50°. Пряма АМ перпендикулярна площині трикутника. Визначте вид трикутника МВС.

варіанти відповідей

гострокутний

гострокутний рівнобедрений

прямокутний

тупокутний

тупокутний рівнобедрений

Запитання 8

Двогранний кут дорівнює 45°. На одній із граней кута дано точку, яка знаходиться на відстані 8 см від другої грані. Знайдіть відстань від даної точки до ребра двогранного кута.

варіанти відповідей

8 см

8√3 см

2 см

8√2 см

інша відповідь

Запитання 9

АВСDA1B1C1D1 - куб. Знайдіть міру двогранного кута, що утворюють площини (DCB1) i (ABC).

варіанти відповідей

900

600

450

300

150

Запитання 10

Площини рівнобедреного прямокутного трикутника АВС з прямим кутом С і квадрата АВКL перпендикулярні. Знайдіть косинус кута LCK.

варіанти відповідей

3/4

2/9

1/3

1/9

2/3

Запитання 11

Через вершину D квадрата АВСD проведено пряму DK, перпендикулярну до його площини. КА = 10см, КВ = 2√34 см. Знайдіть довжину відрізка КD.

варіанти відповідей

6 см

8 см

10 см

12 см

14 см

Запитання 12

Площа прямокутника АВСD дорівнює 48 см2, а одна з його сторін - 8 см. Точка М знаходиться на відстані 12 см від площини прямокутника і рівновіддалена від всіх його вершин. Знайдіть (у см) довжину відрізка МС.

варіанти відповідей

21 см

15 см

17 см

13 см

19 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест