28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Повторення .Вектори

Додано: 7 травня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 48 разів
8 запитань
Запитання 1

Відомо, що ̅а = - ̅b. На якому рисунку можуть бути зображені ці вектори?

варіанти відповідей
Запитання 2

Відомо, що ̅а = ½ ̅b. На якому рисунку може бути зображено ці вектори?

варіанти відповідей
Запитання 3

Укажіть правильну рівність

варіанти відповідей

̅a + ̅b + ̅c = ̅0

-̅a + ̅b + ̅c = ̅0

̅a - ̅b + ̅c = ̅0

̅a + ̅b - ̅c = ̅0

Запитання 4

На рисунку зображено рівнобедрений трикутник АВС

(АВ = АС). Закінчить речення, щоб утворилось правильне твердження: " |̅AB + ̅АC| = 10, то..."

варіанти відповідей

AD = 5

AC = AB = 5

AD = 10

AC = AB = 10

Запитання 5

̅BA + ̅BC =...

варіанти відповідей

̅DO

- ̅DO

-2 ̅DO

2̅DO

Запитання 6

Дано куб ABCD, ребро якого 1. Відомо, що ̅AD ⋅ ̅x = -1.

Який з наведених векторів може дорівнювати ̅х ?

варіанти відповідей

̅B1D1

̅C1B1

̅BC

̅BB1

̅C1C

Запитання 7

Дано вектори ̅а і ̅b, причому |̅a| = 4, |̅b| = 2. при якому з наведених значень параметра λ вектори ̅x = ̅a + λ ̅b та

̅y = ̅a - λ ̅b утворюють тупий кут?варіанти відповідей

- 1

0

1

2

3

Запитання 8

Дано прямокутник ABCD. Укажіть правильну подвійну нерівність, якщо a = ̅AB ⋅ ̅DA, b = ̅AC ⋅ ̅CD, c = ̅BD ⋅ ̅BA

варіанти відповідей

a < b < c

b < a < c

a < c < b

c < b < a

c < a < b

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест