Повторення вивченого з розвитку мовлення

Додано: 26 травня 2020
Предмет: Українська мова, 8 клас
14 запитань
Запитання 1

Що таке цитата?

варіанти відповідей

це особливий спосіб відтворення чужої мови, різновид прямої мови

це точно переданий уривок якогось твору, чиїсь слова, що вводяться в текст для пояснення чи підтвердження правильності висловлювання думок

це дослівний уривок із якогось тексту, заперечення власних думок

це частина речення із словами автора, яку пишеться з малої букви

Запитання 2

Лексика за частотою вживання поділяється на

варіанти відповідей

діалекті слова

лексика сучасної української мови

активну й пасивну

Запитання 3

Що таке прийменник?

варіанти відповідей

виражає відношення між словами і словосполученнями у реченні

частина слова

це службова частина мови, що виступає з іменником, займенником або числівником для вираження залежності її від інших слів у словосполученні

це особлива частина мови, яка зв'язана з іншими частинами мови

Запитання 4

Прийменник у реченні:

варіанти відповідей

виступає означенням

не виконує самостійно синтаксичної ролі

виступає обставиною

Запитання 5

Прийменник у реченні:

варіанти відповідей

виступає означенням

не виконує самостійно синтаксичної ролі

виступає обставиною

Запитання 6

Що таке заява?

варіанти відповідей

це документ, у якому приватна чи посадова особа звертається з проханням або пропозицією, на адресу установи чи посадової особи, в такому випадку адресант,

це документ, у якому описується матеріальне становище

це висловлювання в стандартній формі прохання

Запитання 7

Доручення це?

варіанти відповідей

це письмове повідомлення за якими організація чи окрема особа надає право від її імені  здійснювати певні юридичні чинності або отримувати матеріальні цінності. 

це документ який видаються на розпорядження майном, отримання грошових і матеріальних цінностей.

Запитання 8

Розписка - це?

варіанти відповідей

це письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності або отримувати матеріальні цінност

документ, який містить прохання особи або установи щодо здійснення своїх прав або захисту інтересів.

це письмове підтвердження певної дії, що відбулась - передачі й отримання документів, товарів, грощей від підприємства або приватної особи.

Запитання 9

Доповідь - це

варіанти відповідей

це публічне повідомлення, розгорнутий виклад певної наукової проблеми

це практично аналогічна плану статті й може складатися із виступу

це повідомлення обсяг якої становить 10 сторінок

Запитання 10

Що таке медіакомпетентність ?

варіанти відповідей

це розуміння видів медіа та їх впливу на людину і суспільство

це вміння користуватися різними медіатехнологіями, вести пошук необхідної інформації, робити правильний вибір

Це сукупність умінь (мотиваційних, контактних, інформаційних, перцептивних)

Запитання 11

Що таке замітка?

варіанти відповідей

це коротке повідомлення в газеті

це коротке повідомлення, про якусь подію, що може зацікавити читачів

більш розширене повідомлення про конкретні події, що відбувались в певних місцях

Запитання 12

Публіцистичний стиль - це...

варіанти відповідей

обговорення, відстоювання і пропаганда важливих суспільно - політичних ідей

це стиль засобів масової інформації телебачення, радіо

стиль який використовується у суспільно - політичному житті

це стиль засобів масової інформації газет, журналів, телебачення, радіо, громадсько - пропагандистських видань

Запитання 13

Де використовують художній стиль?

варіанти відповідей

побут, сімейні, дружні стосунки

наука, техніка, освіта

офіційні відносини

суспільне життя

мистецтво слова (фольклор, художня література)

церква релігія

Запитання 14

скільки є стилів мовлення

варіанти відповідей

5

6

7

3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест