Узагальнення знань з тем: "Повторення початкових понять про органічні речовини. Теорія будови органічних сполук" для 10 класу

Тест містить запитання з однією правильною відповіддю та з декількома правильними відповідями. При проходженні тесту уважно читайте питання та відповіді. Будьте уважні. Бажаю успіхів)

Додано: 21 вересня 2023
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 12 разів
21 запитання
Запитання 1

Установіть відповідність між формулою речовини та класом, до якого вона належить

Формула речовини                                            Клас

А) С3Н7СООН                                       1. Естери

Б) С6Н12О6                                              2. Спирти

В) С2Н5СООСН3                                      3. Карбонові кислоти

Г) С2Н5ОН                                             4. Вуглеводи

                                                               5. Альдегіди

варіанти відповідей

1) а-3, б-1, в-2, г-5

2) а-1, б-2, в-4, г-5

3) а-3, б-4, в-1, г-2

4) а-4, б-3, в-1, г-2

Запитання 2

Яку функціональну групу мають спирти?

варіанти відповідей

1)  -С=О

2) -СООН

3) -СОН

4) -ОН

Запитання 3

Яку функціональну групу мають карбонові кислоти?

варіанти відповідей

1)  -С=О

2) -СООН

3) -СОН

4) -ОН

Запитання 4

Формулі СН3-СН2-СН2-ОН відповідає речовина

варіанти відповідей

1) етанол

2) пропанол

3) пентанол

4) бутанол

Запитання 5

Встановіть відповідність між назвою і формулою вуглеводу:


НАЗВИ

а) глюкоза

б) сахароза

в) крохмаль


ФОРМУЛИ

1) С12Н22О11

2) С6Н10О5

3) С6Н12О6

4) (С6Н10О5)n

варіанти відповідей

1) а-1, б-2, в-3

2) а-2, б-1, в-4

3) а-3, б-2, в-3

4) а-3, б-1, в-4

Запитання 6

Найпростіший представник насичених вуглеводнів ?

варіанти відповідей

1) С2Н4

2) С2Н6

3) СН4

4) С2Н2

Запитання 7

Виберіть рядок формул , що відповідають алкенам

варіанти відповідей

1) С2Н2, С4Н10, СН4, С2Н4

2) С3Н6, С4Н8, С5Н10, С2Н4

3) С2Н4, С6Н14, СН4, С7Н16

4) С4Н8, С3Н8, С2Н4, С2Н6

Запитання 8

Органічна хімія вивчає -

варіанти відповідей

1) речовини, їх властивості, перетворення та явища, які супроводжують ці перетворення

2) сполуки Карбону, їхні властивості та методи добування

3) природу і навколишнє середовище

4) сполуки Фосфору, їхні властивості та методи добування

Запитання 9

Вкажіть загальну формулу алканів:

варіанти відповідей

1) СnH2n+2

2) CnH2n-6

3) CnH2n

4) CnH2n-2

Запитання 10

Молекулярна маса пентану дорівнює ......

варіанти відповідей

1) 55

2) 67

3) 72

4) 44

Запитання 11

Які вуглеводні називають ненасиченими:

варіанти відповідей

1) органічні сполуки, в яких атом Карбону чотирьохвалентен

2) органічні сполуки, в яких між атомами Карбону є кратні зв'язки

3) органічні сполуки,в яких між атомами Карбону одинарні зв'язки

Запитання 12

Вкажіть структурну формулу етину :

варіанти відповідей

1) СН3-СН3 

2) СН2=СН2

3) СН3- СН2-СН 

4) СН≡СН

Запитання 13

Що спільного у етану, метану, етену і етину?

варіанти відповідей

Безбарвні гази

Неорганічні речовини

Вищі спирти

Метали

Запитання 14

Етин - це

варіанти відповідей

Алкан

Алкен

Алкін

Гліцерин

Запитання 15

Під час взаємодії з галогенами, у насичених вуглеводнів заміщається:

варіанти відповідей

Атом Н

Атом С

Атом О

Всі атоми Н

Запитання 16

Сполуки, що мають подібну будову молекул і подібні хімічні властивості, але різняться між собою на одну чи кілька груп -СН2, називаються:

варіанти відповідей

ізомерами

гомологи

ізотопи

алотропні модифікації

Запитання 17

 Вкажіть назви насичених вуглеводнів:

варіанти відповідей

етин

 метан

етен

пропан

Запитання 18

Алкіни — це вуглеводні які відповідають загальній формулі:

варіанти відповідей

CnH2n і містять один подвійний зв'язок між атомами Карбону

CnH2n-2 і містять один потрійний зв'язок між атомами Карбону

CnH2n+2 і містять одинарні зв'язки між атомами Карбону

CnH2n-2 і містять два подвійних зв'язки між атомами Карбону

Запитання 19

Внаслідок повного окиснення (горіння) вуглеводнів утворюються:

варіанти відповідей

вуглеводи

вода

вуглекислий газ

водень

Запитання 20

Які з наведених органічних речовин є оксигеновмісними:

варіанти відповідей

метанол

етанол

карбонові кислоти

етин

метан

пропан

амінокислоти

Запитання 21

Вкажіть загальну формулу амінокислоти

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест