Теорія будови органічних сполук. Ізомерія

Додано: 25 вересня 2023
Предмет: Хімія, 10 клас
10 запитань
Запитання 1

Ізомери мають:

варіанти відповідей

Різні формули, але подібну будову  

Різні формули та різну будову     

Однакові формули, але різну будову 

Однакові формули та подібну будову  

Запитання 2

Вкажіть, хто з науковців створив теорію хімічної будови органічних сполук:

варіанти відповідей

Я. Берцеліус

О.Бутлеров

Д.Менделєєв

 Ф.Велер

Запитання 3

Які хімічні елементи обов’язково входять до складу молекул органічних сполук:

варіанти відповідей

С та К  

С та Н  


 О та Н  

Н та S

Запитання 4

Причинами багатоманітності органічних сполук є: 

варіанти відповідей

наявність гомологів  

велика кількість їх у природі

наявність ізомерів

здатністю атомів Карбону сполучатися між собою з утворенням карбонових ланцюжків

Запитання 5

Які формули відображають порядок сполучення атомів у молекулах органічних сполук? 

варіанти відповідей

електронні 

молекулярні 

 емпіричні 

структурні 

Запитання 6

Доповніть твердження. Сполуки, які мають однаковий якісний і кількісний склад, але різну будову і властивості, називають.

варіанти відповідей

гомологами

ізомерами

 ізотопами

ізохорами

Запитання 7

Який тип зв'язку переважає у органічних речовинах 

варіанти відповідей


йонний

металічний

ковалентний

водневий

Запитання 8

Серед наведених формул укажіть ті, які належать органічним речовинам

варіанти відповідей

С3Н8

С2Н5ОН

 СаСО3


СО2

Запитання 9

Укажіть тип кристалічних граток,характерний для органічних речовин:

варіанти відповідей

атомна

йонна

молекулярна

 металічна

Запитання 10

Визначте молекулярну формулу вуглеводню, який містить 83,72% Карбону, а відносна молекулярна маса цієї речовини дорівнює 86.

варіанти відповідей

С5Н12

С6Н12

С6Н14

С6Н10

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест