Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Природні джерела вуглеводнів(1варіант)

Додано: 21 січня
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 40 разів
18 запитань
Запитання 1

Розкладання органічних речовин при нагріванні без доступу повітря називають

варіанти відповідей

піролізом

каталізом

крекінгом

гідролізом

Запитання 2

Укажіть вуглеводень з октановим числом 100

варіанти відповідей

н-гептан

2,2,4-триметилпентан

2,3-диметилоктан

2,2-диметилпентан

Запитання 3

Укажіть мінімальну масову частку Карбону в коксі

варіанти відповідей

50%

75%

60%

96%

Запитання 4

Укажіть один із продуктів коксування кам'яного вугілля

варіанти відповідей

надсмольна вода

гудрон

бензин

мазут

Запитання 5

Укажіть фракцію нафти у якої найнища температура кипіння

варіанти відповідей

газойль

лігроїн

гас

бензин

Запитання 6

Спосіб переробки нафти,який грунтується лише на фізичних процесах,це-

варіанти відповідей

термічний крекінг

каталітичний крекінг

ароматизація

ректифікація

Запитання 7

До складу бензину входять вуглеводні з числом атомів Карбону

варіанти відповідей

2-5

5-12

12-18

20-36

Запитання 8

Під час перегонки нафти не отримують

варіанти відповідей

мазут

гас

етилен

газойль

Запитання 9

У бензині термічного крекінгу містяться

варіанти відповідей

тільки насичені вуглеводні

тільки ненасичені вуглеводні

насичені та ненасичені вуглеводні

тільки ароматичні вуглеводні

Запитання 10

Вкажіть продукти перегонки нафти

варіанти відповідей

бензин

бензен

гас

метан

етанол

Запитання 11

Вкажіть речовини,які дозволяють відрізнити бензин прямої перегонки від крекінг-бензину

варіанти відповідей

бромна вода

розчин калій перманганату

свіжодобутий купрум(ІІ)гідроксид

аргентум(І)оксид(амоніаковий розчин

фенолфталеїн

Запитання 12

Вкажіть продукти коксохімічного виробництва

варіанти відповідей

надсмольна вода

бензин

кам'яновугільна смола

мазут

газойль

Запитання 13

Позначте галузь переважного використання продуктів переробки кам'яного вугілля

варіанти відповідей

металургія

рідке паливо

добування полімерів

органічний синтез

Запитання 14

Позначте природну сировину для добування бензину

варіанти відповідей

нафта

природний газ

кам'яне вугілля

торф

Запитання 15

Позначте спосіб ,що застосовується для підвищення октанового числа бензину

варіанти відповідей

риформінг

дистиляція

коксування

полімеризація

Запитання 16

Позначте сировину,що є основним джерелом ароматичних сполук

варіанти відповідей

бензин

кам'яновугільна смола

природний газ

дизельне паливо

Запитання 17

Природний газ одного з родовищ містить 94%метану,2%етану,2% пропану(частки об'ємні),а також азот і вуглекислий газ.Який об'єм повітря необхідний для повного згоряння 2м3 цього газу,якщо об'ємна часка кисню у повітрі становить 20%?

варіанти відповідей

820л

20,5м3

4,1м3

3

Запитання 18

Чому дорівнює маса негорючих домішок у вугіллі,якщо при спалюванні його зразка масою 26кг утворюється 88кг вуглекислого газу?

варіанти відповідей

2кг

24кг

92кг

200г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест