30 березня о 15:00Вебінар: Онлайн-тести «На Урок» для дистанційної роботи

Природні джерела вуглеводнів(2варіант)

Додано: 21 січня
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 36 разів
18 запитань
Запитання 1

Нафта-це суміш

варіанти відповідей

вуглеводнів

оксигеновмісних органічних сполук

природних полімерів

нітрогеновмісних органічних сполук

Запитання 2

Октанове число бензину 76 означає,що такий бензин має таку саму детонаційну стійкість як і суміш,що містить

варіанти відповідей

76%гептану і 24%ізооктану

76%ізогептану і24%гептану

76%ізооктану і 24%гептану

76%гептану і24%ізогептану

Запитання 3

Укажіть продукт перегонки нафти

варіанти відповідей

газойль

поліетилен

етилетаноат

етаналь

Запитання 4

Укажіть фракцію нафти,у якої найнища температура кипіння

варіанти відповідей

газойль

лігроїн

гас

бензин

Запитання 5

Укажіть фракцію нафти,у якої найвища температура кипіння

варіанти відповідей

газойль

лігроїн

гас

бензин

Запитання 6

Зазначте екологічно небезпечну речовину,що утворюється під час хімічної обробки кам'яновугільної смоли

варіанти відповідей

амоніак

водень

бензен

фенол

Запитання 7

В основі первинної переробки нафти лежить

варіанти відповідей

крекінг нафти

перегонка нафти

дегідроциклізація вуглеводнів

риформінг вуглеводнів

Запитання 8

Головною складовою нафти є

варіанти відповідей

спирти

жири

вуглеводні

естери

Запитання 9

Укажіть характеристику процесу термічного крекінгу

варіанти відповідей

розщеплення молекул вищих алканів на молекули з меншою довжиною карбонового ланцюга

розщеплення молекул вищих алканів,ізомеризація та циклізація

розщеплення молекул вищих алканів,ізомеризація,циклізація,дегідрогенізація

розщеплення молекул вищих алканів,ізомеризація,циклізація,гідратація

Запитання 10

Вкажіть продукти перегонки нафти

варіанти відповідей

бензин

бензен

гас

метан

етанол

Запитання 11

Вкажіть екологічні проблеми,безпосередньо зумовлені видобуванням,переробкою та використанням вуглеводневої сировини

варіанти відповідей

парниковий ефект

надлишок нітратів у грунті

фотохімічний смог

ерозія берегів

зростання електромагнітного випромінювання

Запитання 12

Вкажіть назви продуктів коксохімічного виробництва

варіанти відповідей

надсмольна вода

бензин

кам'яновугільна смола

мазут

газойль

Запитання 13

Позначте галузь переважного використання продуктів переробки нафти

варіанти відповідей

рідке паливо

металургія

добування пластмас

переробка деревини

Запитання 14

Позначте сполуки,що складають основну частину нафти

варіанти відповідей

акени та алкіни

арени,алкіни,алкадієни

алкани,алкени,алкіни

алкани,циклоалкани,арени

Запитання 15

Позначте спосіб,що застосовується для переробки кам'яного вугілля

варіанти відповідей

риформінг

крекінг

коксування

дистиляція

Запитання 16

Позначте сполуки з найбільшим значенням октанового числа

варіанти відповідей

ароматичні вуглеводні

алкани з розгалуженим ланцюгом

алкани з нерозгалуженим ланцюгом

циклоалкани

Запитання 17

Унаслідок спалювання 5г антрациту в надлишку кисню утворилося 9л карбон(IV)оксиду(н.у.)Визначте масову частку Карбону в антрациті.

варіанти відповідей

3,6%

98,9%

96,4%

100%

Запитання 18

З природного газу об'ємом 40м3(н.у.)добули хлорометан масою 60,6кг.Якою була об'ємна частка метану у природному газі,якщо практичний вихід хлорометану становить 80%

варіанти відповідей

16%

67,3%

54%

84%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест