Річна контрольна робота з геометрії

Додано: 4 червня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 3 рази
9 запитань
Запитання 1

Які прямі є паралельними? (правильних відповідей може бути декілька)

варіанти відповідей

А1В1 та АВ

D1C1 та СС1

D1C1 та АВ

АD та В1С1

АВ та ВС

А1С1 та АС

Запитання 2

Які прямі на зображенні куба є перпендикулярними? (може бути кілька правильних варіантів відповіді)

варіанти відповідей

АВ та АС

АВ та ВС

АА1 та ВВ1

АА1 та А1В1

АС та СС1

АВ та А1В1

Запитання 3

Дано вектор а̅ (2;-1;3) та вектор b̅ (-2; 4; 3). Знайти координати вектора 2а̅ - 3b̅.

варіанти відповідей

(10; 14; -3)

(-2; -14; 3)

(10; -14; -3)

(-2; 14; -3)

Запитання 4

Дано: MN∥AC. Знайти MN, якщо AM=10cм, BM = 5см, AC=12см.

варіанти відповідей

4см

5см

6см

8см

Запитання 5

Вказати, які з даних відрізків є проекціями похилих

варіанти відповідей

АК, ВК

ВС, КС

АВ, КВ

АВ, ВС

Запитання 6

Знайти проекцію АВ, якщо похила АК = 10см,перпендикуляр КВ = 8см

варіанти відповідей

4см

5см

6см

12см

Запитання 7

З точки К до площини проведено перпендикуляр КВ та дві похилі КА і КС. ∠АКВ = 600, ∠ СКВ = 450. Знайти довжини похилих, якщо проекція меншої похилої дорівнює 6см.

варіанти відповідей

12см і 6 см

10см і 6 см

10см і 6√2 см

12см і 6√2 см

Запитання 8

Прямі АВ та КМ належать паралельним площинам. АВ = 2см, АС =3см, СМ= 6см. Знайти КМ.

варіанти відповідей

6см

4см

3см

2см

Запитання 9

Визначити вид чотирикутника, якщо відомо координати його сторін А (6; 7; 8), В (8; 2; 6), С(4; 3; 2) , D (2; 8; 4) (Підказка: потрібно знайти довжини сторін чотирикутника і використати властивості сторін і кутів різних видів чотирикутника)

варіанти відповідей

Ромб

Квадрат

Прямокутник

Трапеція

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест