Контрольна робота "Перпендикулярність прямих і площин у просторі"

Додано: 5 червня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 197 разів
12 запитань
Запитання 1

Скільки площин перпендикулярних до даної прямої, можна провести через точку, що лежить поза даною прямою?

варіанти відповідей

тільки одну

тільки дві

жодної

безліч

Запитання 2

Виберіть величини кутів, які можуть виражати величину кута між мимобіжними прямими (може бути кілька правильних варіантів відповіді)

варіанти відповідей

00

500

1800

750

450

Запитання 3

Які прямі на зображенні куба є перпендикулярними? (може бути кілька правильних варіантів відповіді)

варіанти відповідей

АВ та АС

АВ та ВС

АА1 та ВВ1

АА1 та А1В1

АС та СС1

АВ та А1В1

Запитання 4

Похила до площини утворює з цією площиною кут 600. Знайдіть довжину похилої , якщо довжина проекції на цю площину 6 см.

варіанти відповідей

6√3

4√3

8

12

18

Запитання 5

Лінійний кут двогранного кута дорівнює шостій частині розгорнутого кута. Чому дорівнює двогранний кут?

варіанти відповідей

45°

60°

15°

30°

Запитання 6

Площини α і β паралельні. Точки A,B,C - належать площині α. Точки K,L,M -площині β. AL⊥β, CM∥AL, BK∦AL. Вкажіть відрізки, які виражають відстань між площинами α і β.

варіанти відповідей

AK i BK

AL i CM

BK i CL

AK i CM

AL i BK

Запитання 7

.

варіанти відповідей

А-2, Б-3, В-6, Г-5

А-1, Б-3, В-4, Г-5

А-2, Б-4, В-3, Г-6

А-1, Б-2, В-3, Г-4

Запитання 8

Відрізок СD не перетинає площину α, точка М його середина. Відстань від точки С до площини α дорівнює 4 см, а від точки D до площини α - 18 см. Знайти відстань від точки M до площини α.

варіанти відповідей

2 см

9 см

10 см

11 см

12 см

Запитання 9

Дві площини перетинаються під кутом 300. Точка В належить одній із площин і віддалена від другої площини на 8 см. Знайдіть відстань від точки В до лінії перетину площин.

варіанти відповідей

16

24

8√3

8√2

12

Запитання 10

Із точки до площини проведено дві похилі, які дорівнюють 23 см і 33 см. Знайдіть довжину перпендикуляра до площини, якщо проекції похилих відносяться як 2:3.

варіанти відповідей

9

√112

16

12√3

Запитання 11

У трикутнику АВС кут С = 90 (градусів), АС = 6 см, ВС = 8 см, СМ - медіана. Через вершину С проведено пряму СК, яка перпендикулярна до площини трикутника АВС, причому СК = 12 см. Знайдіть КМ

варіанти відповідей

√119

10

13

√183

Запитання 12

З точок А і В, які лежать відповідно у двох перпендикулярних площинах α і β. , проведено перпендикуляри АС і ВD до прямої перетину площин. . Знайдіть СD якщо АС=2 см, ВD=6 см, АВ=7см.

варіанти відповідей

2

4

3

5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест