Роль хімії у створені нових матеріалів

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 41 раз
12 запитань
Запитання 1

Що означає поняття Зелена хімія? 

варіанти відповідей

виробництво лікарських препаратів 

науковий напрямок з удосконалення хімічних процесів для зменшення негативного впливу на довкілля 

технологічні процеси одержання органічних сполук 

вплив біологічно-активних речовин на живі організми

Запитання 2

Для кількісної оцінки хімічних виробництв існує дві основні характеристики: Е-фактор і атомна ефективність.

Величина Е-фактора ("зелений" фактор) визначається як відношення маси всіх побічних продуктів (які формально є відходами виробництва) до маси цільового продукту. Таким чином, розрахунок значення Е-фактора для процесу дозволяє оцінити ступінь використання сировини і кількість відходів, що утворюються.

Оберіть виробництво, яке за значенням Е-фактора є менш "зеленим".

 

варіанти відповідей

Нафтопереробка (Е-фактор = 0,1)

Тонкий хімічний синтез (Е-фактор = 5-10)

Фармацевтичний синтез (Е-фактор = 25-100)

Основний хімічний синтез (Е-фактор = 1-5)

Запитання 3

Які з перерахованих ресурсів і джерел енергії відносяться до поновлюваних?

Сонячна енергія, вугілля, природний газ, геотермальна енергія, енергія вітру, біомаса, нафту.

варіанти відповідей

енергія вітру, біомаса, природний газ, сонячна енергія

біомаса, сонячна енергія, нафта, енергія вітру

сонячна енергія, біомаса, нафта, природний газ

енергія вітру, сонячна енергія, біомаса, геотермальна енергія

Запитання 4

Для реакції СН2 = СН2 + Вr2 → СН2Вr—СН2Вr атомна ефективність дорівнює: 

варіанти відповідей

25%

100%

50%

75%

Запитання 5

Тариф, за яким здійснюється закупка природної електроенергії державою називають:

варіанти відповідей

стандартним

ефективним

природним

зеленим

Запитання 6

Які завдання Зеленої хімії? Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

змінити філософію підходу до організації хімічних виробництв

відмова від каталітичних процесів 

максимальне зменшення виходу продуктів реакцій 

розробка нових екологічно безпечних способів одержання речовин 

Запитання 7


Позначте всі правильні твердження серед запропонованих.

варіанти відповідей

Атомна ефективність характеризує повноту використання хімічних елементів. Чим вона ближче до 100 %, тим більш «зеленою» є хімічна реакція 

Атомна ефективність — це відношення молярної маси цільового продукту до суми молярних мас усіх інших продуктів у рівнянні реакції 

У сучасній техніці існує тенденція до збільшення розмірів різних приладів та пристроїв 

Вихід продукту реакції характеризує ступінь перетворення реагентів на продукти реакції Запитання 8

 В яких галузях сьогодні застосовують хімічні знання? Позначте ВСІ правильні відповіді.

варіанти відповідей

у нанотехнологіях

у медицині

у мікробіології

для розв’язання продовольчої та сировинної проблем

Запитання 9

Коли почала розвиватися Зелена хімія

варіанти відповідей

початок 90-х років ХХ століття

середина 90-х років ХХ століття

початок ХХІ століття

Запитання 10

Хто з перелічених вчених є лауреатом Нобелівської премії за дослідження еволюції ферментів ?

варіанти відповідей

Френсіс Арнольд

Джоржд Сміт

Сер Грег Уінтер

Б.Ферінг

Запитання 11

Важливість комп'ютерного моделювання для розвитку сучасної науки і техніки Визнав Нобелівський комітет, нагородивши трьох вчених, вкажіть їх:

варіанти відповідей

М. Карплус

М.Левітта

А Варшеля

Дж.Уорнер

Запитання 12

У якому році запроваджено щорічну Президентську премію, якою нагороджують учених та корпорації, котрі втілюють у хімічні технології принципи Зеленої хімії.

варіанти відповідей

1996 р

1998 р.

2001 р.

2006 р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест