Розвиток уявлень про природу світла, відбивання світла

Додано: 24 січня
Предмет: Фізика, 11 клас
14 запитань
Запитання 1

Як називається розділ фізики, який вивчає явища, пов’язані з поширенням електромагнітних хвиль оптичного діапазону (видиме світло, інфрачервоне й ультрафіолетове випромінювання) та з взаємодією цих хвиль із речовинами?

варіанти відповідей

оптика

геометрична оптика

хвильова оптика

квантова оптика

Запитання 2

Закінчіть речення: "Світло — це електромагнітні хвилі, які сприймає око людини, тобто хвилі ..."

варіанти відповідей

довжиною від 760 нм (світло фіолетового кольору) до 380 нм (світло червоного кольору)

довжиною від 380 нм (світло фіолетового кольору) до 760 нм (світло червоного кольору)

довжиною від 380 нм (світло червоного кольору) до 760 нм (світло червоного кольору)

Запитання 3

Оберіть ВСІ природні джерела світла?

варіанти відповідей

Сонце

зоря

світлячок 

електрична лампа

блискавка

Запитання 4

Закінчіть речення: "Корпускулярно-хвилевий дуалізм — це ..."

варіанти відповідей

оптичні властивості об'єкта

прояв у одного й того самого об'єкта як корпускулярних, так хвильових властивостей

світлові властивості об'єкта

Запитання 5

Яка хвильова теорія світла К. Гюйґенса?

варіанти відповідей

Світло — це поздовжні механічні хвилі, що поширюються у світовому ефірі — гіпотетичному пружному середовищі, яке заповнює весь світовий простір

Біле світло є сумішшю різних кольорів, а предмети здаються кольоровими, оскільки певні складові білого кольору вони відбивають інтенсивніше за інші

Світло — це потік корпускул (частинок), що випромінюються світними тілами, причому рух світлових корпускул підпорядковується законам механіки

Запитання 6

Принцип Гюйґенса?

варіанти відповідей

Світло випромінюється внаслідок процесів, які відбуваються всередині атомів 

Кожна точка середовища, до якої дійшла хвиля, стає джерелом вторинної хвилі, а обвідна вторинних хвиль дає положення хвильового фронту в наступний момент часу

Будь-яке фізичне тіло, атоми якого випромінюють електромагнітні хвилі видимого діапазону

Запитання 7

Чому приблизно дорівнює швидкість поширення електромагнітної хвилі у вакуумі?

варіанти відповідей

300 000 км/с

3⋅108 м/с

9,8 м/с2

3,14

Запитання 8

Корпускулярна теорія світла І. Ньютона?

варіанти відповідей

Світло — це потік корпускул (частинок), що випромінюються світними тілами, причому рух світлових корпускул підпорядковується законам механіки

Світло — це поздовжні механічні хвилі, що поширюються у світовому ефірі — гіпотетичному пружному середовищі, яке заповнює весь світовий простір

Світло випромінюється внаслідок процесів, які відбуваються всередині атомів 

Запитання 9

Які сучасні уявлення про природу світла?

варіанти відповідей

Світло — це потік квантів, причому для опису їх властивостей використовують закони не класичної, а квантової механіки

Сучасна хвильова теорія розглядає світло як електромагнітну хвилю

Існування двох теорій про природу світла (корпускулярної та хвильової), які не суперечать одна одній, зумовлене двоїстою природою світла — корпускулярно-хвильовим дуалізмом

Швидкість світла в середовищі є більшою, ніж у вакуумі

Запитання 10

Виберіть основні розділи оптики.

варіанти відповідей

Геометрична оптика

Хвильова оптика

Квантова оптика

Механічна оптика

Запитання 11

Закінчіть речення: "Мінімальна порція енергії, що випромінюється або поглинається тілом, називається…"

варіанти відповідей

атом

кварк

квант

корпускула

Запитання 12

Людина стоїть на відстані 60 см від дзеркала. Яка відстань між людиною та її зображенням у дзеркалі?

варіанти відповідей

30см

60см

120см

90см

Запитання 13

Якщо ви відходите від дзеркала зі швидкістю 2 м/с, з якою швидкістю віддаляється від вас ваше зображення?

варіанти відповідей

1м/с

2м/с

3м/с

4м/с

Запитання 14

.... лежать в одній площині

варіанти відповідей

 перпендикуляр, проведений у точку падіння променя

падаючий промінь світла

вертикальний кут

 відбитий промінь світла

заломлений промінь світла

 перпендикуляр, проведений до відбитого променя

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест