Самостійна робота "Електромагнітні коливання"

Додано: 24 січня
Предмет: Фізика, 11 клас
8 запитань
Запитання 1

Механічні і електромагнітні коливання є ... за своєю природою, вони мають низку спільних характерних ознак і описуються ... математичними законами

варіанти відповідей

однаковими; різними

різними; однаковими

різними; різними

однаковими; однаковими

Запитання 2

... - це зміни стану системи біля певної точки рівноваги, які точно або приблизно ... з часом

варіанти відповідей

коливання; повторюються

хвилі; повторюються

коливання; поширюються

хвилі; поширюються

Запитання 3

За характером взаємодії з навколишніми тілами та полями розрізняють ... коливання, ... коливання, ... коливання.

варіанти відповідей

вільні; поздовжні; автоколивання

вільні; вимушені; поперечні

вільні; поперечні; автоколивання

вільні; вимушені; автоколивання

Запитання 4

Коливання, які відбуваються під дією внутрішніх сил системи і виникають після того, як систему виведено з положення рівноваги - це ... коливання

варіанти відповідей

вимушені

автоколивання

вільні

незгасаючі

Запитання 5

Коливання, які відбуваються в системі тільки під дією зовнішнього періодичного впливу - це ... коливання

варіанти відповідей

несамостійні

автоколивання

вільні

вимушені

Запитання 6

Незгасаючі коливання, які відбуваються внаслідок здатності системи самостійно регулювати надходження енергії від постійного джерела - це ...

варіанти відповідей

автоколивання

вільні коливання

вимушені коливання

згасаючі коливання

Запитання 7

Якщо амплітуда коливань із часом не змінюється, то це - ... коливання, якщо амплітуда коливань із часом зменшується, то це - ... коливання.

варіанти відповідей

вільні; згасаючі

незгасаючі; вимушені

незгасаючі; згасаючі

вільні; вимушені

Запитання 8

... коливання - це коливання, за яких значення змінної величини змінюється з часом за гармонічним законом, рівняння таких коливань має вигляд: ... або ...

варіанти відповідей

згасаючі; x(t)=Acos2(ωt+φ0); x(t)=Asin(ωt+φ0)

гармонічні; x(t)=Acos(ωt+φ0); x(t)=Asin(ωt+φ0)

незгасаючі; x(t)=A/cos(ωt+φ0); x(t)=A/sin(ωt+φ0)

гармонічні; x(t)=Acos(ωt+φ0); x(t)=A/sin(ωt+φ0)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест