Самостійна робота. Велика та мала літера, спрощення

Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 13 разів
15 запитань
Запитання 1

Спрощення на письмі треба позначити у прикметниках, утворених від усіх іменників, ОКРІМ

варіанти відповідей

пропуск

тиждень

ненависть

користь

Запитання 2

Спрощення на письмі треба позначити у прикметниках, утворених від усіх іменників, ОКРІМ

варіанти відповідей

злість

контраст

перехрестя

волость

Запитання 3

Орфографічну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

власне агенство

шістсот учасників

доблесні захисники

навмисно писнути

Запитання 4

Спрощення приголосних треба позначити на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

перс...ні, випус...ний, тріс...нути

аген...ство, капос...ний, якіс...ний

артис...ці, хрус...нути, зас...ланий

влас...ний, ціліс...ний, шелес...нути

Запитання 5

Спрощення у групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

балас...ний,виїз...ний, захис...ний

зліс...ний, хворос...няк, якіс...ний

мас..ний, очис...ний, перехрес...ний

форпос...ний, безшелес...ний. перс...ні

Запитання 6

Спрощення у групах приголосних треба позначити на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

безпристрас...ний, турис...ці, тиж...ні

радіс...ний, безчес...ний, фашис...ський

хвас...ливий, напас...ник,безвиїз...но

заздріс...ний, збриз...нути, хрес...ний

Запитання 7

Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

темр...ява, валер...янка, Прип...ять

пан....американський, в..язка, б...є

роз...ївся, хлоп...ятко, надвечір...я

дріб...язковий, гр...ядка, любов...ю

Запитання 8

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

велелю(д/дд)я, роздо(л/лл)я, царстве(н/нн)ий

верхові(т/тт)я, злиде(н/нн)ий, обіця(н/нн)ий

моното(н/нн)ий, су(д/дд)івський, зі(л/лл)я

широче(н/нн)ий, осер(д/дд)я, Повол(ж/жж)я

Запитання 9

З великої літери в тексті треба писати виділене слово, ОКРІМ


Володимирський (С\с)обор значно молодший за Софію (К\к)иївську, його збудовано в (Н\н)еовізантійському стилі, він прикрашає один із (К\к)иївських пагорбів.

варіанти відповідей

(С\с)обор

(К\к)иївську

(Н\н)еовізантійському

(К\к)иївських

Запитання 10

З великої літери треба писати слово в реченні

Один бік вулиці прикрашають адміністративні установи: (М\м)іськрада, (У\у)країнське (Р\р)адіо, різні (М\м)іністерства і відомства.

варіанти відповідей

(М\м)іськрада

(У\у)країнське

(Р\р)адіо

(М\м)іністерства

Запитання 11

Подвоєні літери треба писати в обох словах кожного рядка, ОКРІМ

варіанти відповідей

невблага(н\нн)ою заметі(л\лл)ю

довгожда(н\нн)ою зустрі(ч\чч)ю

нескінче(н\нн)ою спіра(л\лл)ю

тума(н\нн)ою дале(ч\чч)ю

Запитання 12

З великої літери треба писати прикметник у рядку

варіанти відповідей

Ш\шевченківський стиль

Ш\шевченківська премія

Ш\шевченківська епоха

Ш\шевченківська земля

Запитання 13

Орфографічну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

Миколин ноутбук, Миколаївська область

прокрустове ложе, булгаківський стиль

київські каштани, Київський метрополітен

гоголівський гумор, довженківські свята

Запитання 14

Знак мʼякшення  треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

щиріс...ть, ковальс...кий, війс..ковий

піднос...ся,виріз...блений, людс..кість

розріс...ся, брин...чати, камін...чик

колодяз...ний, кин...те, кишен..ці

Запитання 15

У формі орудного відмінка буде відбуватися подвоєння в обох іменниках рядка

варіанти відповідей

міль, кіновар

папороть, фальш

безліч, мудрість

сіножать, Січ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест