Магнітне поле. Сила Ампера. Сила Лоренца.

Додано: 27 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
6 запитань
Запитання 1

Визначте магнітні полюси соленоїда, зображеного на рисунку.


   

варіанти відповідей

Ліворуч -південь


праворуч - південь

Запитання 2

 Визначте напрямок струму в провіднику, який перебуває у магнітному полі, для випадку, зображеному на рисунку.

варіанти відповідей

До нас

Від нас

Запитання 3

Визначте напрямок сили Ампера, що діє на провідник зі струмом у магнітному полі, для випадку, зображеному на рисунку

варіанти відповідей

Вгору

вниз

праворуч

ліворуч

Запитання 4

З якою силою діє однорідне магнітне поле з індукцією 50 мТл на провідник, довжина активної частини якого 30 см, якщо сила струму в ньому 10 А? Напрямок магнітних ліній і напрямок струму взаємно перпендикулярні

варіанти відповідей

0.15 Н

0.25 Н

5 Н

Запитання 5

На заряд 2 мкКл, що рухається в однорідному магнітному полі зі швидкістю 5ꞏ106 м/с під кутом 45° до ліній індукції магнітного поля, діє сила 2,8 мН. Визначте модуль вектора магнітної індукції.

варіанти відповідей

4 Тл

0,4 мТл

0,8 Тл

8 мТл

Запитання 6

Провідник зі струмом 20 А висить в однорідному магнітному полі. Визначте індукцію магнітного поля, якщо відомо, що маса провідника 200 г, а довжина його активної частини 2 м.

варіанти відповідей

100 мТл

100 Тл

50 мТл

50 Тл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест