Сила Ампера Сила Лоренца

Додано: 27 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
16 запитань
Запитання 1

Яка сила діє на провідник зі струмом зі сторони магнітного поля?

варіанти відповідей

Сила струму

Сила Ампера

Сила Лоренца

 Потойбічна сила

Запитання 2

Сила Лоренца - це сила, з якою магнітне поле діє на...

варіанти відповідей

 електричний заряд, що рухається

провідник зі струмом

 постійний магніт

нерухомий електричний заряд

Запитання 3

Тіла, які тривалий час зберігають магнітні властивості, називають:

варіанти відповідей

метали

постійні магніти

 вектор

магнітна індукція

Запитання 4

Векторна фізична величина, яка характеризує силову дію магнітного поля це:

варіанти відповідей

магнітна індукція

точка Кюрі

магніт

 сила Ампера

Запитання 5

Лінії магнітної індукції відрізняються від ліній напруженості електростатичного поля тим, що вони:

варіанти відповідей

виходять із південного полюса магніту

перетинаються одна з одною

входять у північний полюс магніту

замкнені

Запитання 6

Як взаємодіють між собою два паралельних провідника, якщо по ним протікають струми в одному напрямку?

варіанти відповідей

Притягуються

Відштовхуються

Не взаємодіють

Спочатку притягуються, потім відштовхуються

Правильної відповіді немає

Запитання 7

Як рухатиметься заряджена частинка в магнітному полі, якщо її початкова швидкість напрямлена перпендикулярно лініям магнітної індукції ?

варіанти відповідей

по колу

по гвинтовій лінії

рівномірно прямолінійно

Запитання 8

Як рухатиметься заряджена частинка в магнітному полі, якщо її початкова швидкість напрямлена під кутом до ліній магнітної індукції ?

варіанти відповідей

по колу

по гвинтовій лінії

рівномірно прямолінійно

Запитання 9

Напрям дії сили Лоренца визначають за....

варіанти відповідей

правилом лівої руки

правилом правої руки

правилом свердлика

правилом обхвату правої руки

Запитання 10

На електрон з боку магнітного поля діє ...

варіанти відповідей

сила Кулона

сила Ампера

сила Фарадея

сила Лоренца

Запитання 11

Силою Лоренца називають силу, ...

варіанти відповідей

з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом.

з якою магнітне поле діє на нерухому заряджену частинку.

з якою магнітне поле діє на рухому незаряджену частинку.

з якою магнітне поле діє на рухому заряджену частинку.

Запитання 12

Як називається найбільший у світі прискорювач заряджених частинок?

варіанти відповідей

Великий МГД-генератор.

Мега-циклотрон.

Великий адронний колайдер.

Гіга-прискорювач.

Запитання 13


Сила Ампера не діє на провідник внесений в магнітне поле, якщо...


 

варіанти відповідей

провідник розташований перпендикулярно до силових ліній магнітного поля

 провідник розташований паралельно до силових ліній магнітного по

 провідник розташований під певним кутом до силових ліній магнітного поля

 провідник розташований перпендикулярно до магнітного поля

Запитання 14

За яким правилом визначають напрям сили Ампера

варіанти відповідей

за правилом обхвату правої руки

за правилом лівої руки

за правилом правої руки

за правилом свердлика

Запитання 15

Прізвище вченого,на честь якого названо силу, що діє на провідник зі струмом внесений в магнітне поле.

варіанти відповідей

М. Фарадей

А. Ампер

Г.Ерстед

Г. Лоренца

Запитання 16

Сила Ампера, що діє на провідник внесений в магнітне поле, найбільша якщо...


варіанти відповідей

провідник розташований перпендикулярно до силових ліній магнітного поля

провідник розташований паралельно до силових ліній магнітного поля

провідник розташований під певним кутом до силових ліній магнітного поля

провідник розташований перпендикулярно до магнітного поля

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест