Самостійна робота з теми «Сучасна модель атома. Ізотопи. Радіоактивність. Активність радіоактивної речовини."

Сучасна модель атома. Ізотопи. Радіоактивність. Йонізуюче випромінювання. Дози йонізуючого випромінювання

12 запитань
Запитання 1

Відповідно до ядерної (планетарної) моделі атом складається із….

варіанти відповідей

негативно зарядженого ядра, протонів і електронів;

протонів і нейтронів, які рухаються навколо зарядженого ядра;

електронів і протонів, з яких складається ядро;

електронів і позитивно зарядженого ядра, яке складається із протонів і нейтронів;

Запитання 2

Виберіть правильні твердження:

а) Електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти (понад 1018 Гц)

б) Потік ядер атомів Гелію

в) Потік швидких електронів 


1. β-випромінювання

2. α-випромінювання

3. γ-випромінювання 

варіанти відповідей

а) → 1

б) → 1

в) → 1

а) → 2

а) → 3

в) → 3

в) → 2

б) → 2

Запитання 3

Явище радіоактивності відкрито

варіанти відповідей

Антуаном Анрі Беккерелем

Ернестом Резерфордом

Джозефом Джоном Томсоном 

Марією Кьюрі

Запитання 4

Загальна кількість нуклонів у ядрі називається ...

варіанти відповідей

масовим числом, позначається літерою А.

масовим числом, позначається літерою N.

зарядовим числом, позначається літерою Z.

нейтронним числом, позначається літерою А.

Запитання 5

Виберіть правильні твердження.

варіанти відповідей

Ядерні сили діють між усіма частинками атома

Короткодія ядерних сил означає, що їхня дія триває дуже маленький проміжок часу

Тільки нуклони взаємодіють ядерними силами

Ізотопи відрізняються кількістю нейтронів у ядрі.

Протони утримуються в ядрі електричною взаємодією

Запитання 6

Радіоактивністю називають здатність до мимовільного випромінювання

варіанти відповідей

Атомів всіх хімічних елементів

Атомів деяких хімічних елементів

Молекул деяких речовин

Молекул всіх хімічних елементів

Запитання 7

Вкажіть правильний запис заміщення альфа- і бета- розпаду

варіанти відповідей
Запитання 8

Виберіть правильні твердження:


варіанти відповідей

Одиниця періоду піврозпаду в CI - м/с

Одиниця активності радіоактивної речовини в СІ - Бк

Одиниця сталої радіоактивного розпаду в СІ - год

Одиниця активності радіоактивної речовини в СІ - Кі

Одиниця періоду піврозпаду в CI - с

Одиниця сталої радіоактивного розпаду в СІ - 1/с

Запитання 9

Фізичну величину,яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбуваються в певному радіоактивному джерелі за одиницю часу, називають...

варіанти відповідей

λ- стала радіоактивного розпаду

T½ - період піврозпаду

A-активність радіоактивного джерела

N- кількість атомів рідіонуклідів

Запитання 10

. За якою формулою визначають сталу радіоактивного розпаду? 

варіанти відповідей

А=λN  

λ=0,69/(Т½)

А=λ/N

λ=T½ /0,69

Запитання 11

Як змінюється активність радіоактивного препарату з часом?

варіанти відповідей

не можливо визначити

не змінюється

збільшується

зменшується

Запитання 12

На честь якого вченого названо в СІ одиницю вимірювання активності радіоактивного елемента?

варіанти відповідей

Беккерель

Кюрі

Пулюй

Рентген

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест