Середні солі. Фізичні та хімічні властивості. Поняття про кислі солі.

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 163 рази
12 запитань
Запитання 1

Скориставшись таблицею розчинності, виберіть у поданому переліку нерозчинні солі: FeCl2, FeF3, AgBr, AgNO3, BaSO4, BaCl2,CaCO3, Ca(NO3)2

варіанти відповідей

FeCl2, AgBr, BaCl2,CaCO3

FeCl2, FeF3, AgBr, CaCO3, Ca(NO3)2

FeF3, AgBr, BaSO4, CaCO3

AgNO3, BaSO4, BaCl2,CaCO3

Запитання 2

З переліку наведених речовин вибрати формули солей та назвати їх: CаO, CuSO4, HCl, KOH, H2SO4, Cu(OH)2, SO2, AgNO3:

варіанти відповідей

HCl - хлоридна кислота, SO2 - сульфур (ІV) оксид;

KOH - калій гідроксид, AgNO3 - аргентум (І) нітрат;

CuSO4 - купрум (ІІ) сульфат, AgNO3 -аргентум (І) нітрат;

H2SO4 - сульфатна кислота, CaO - кальцій оксид;

Запитання 3

За розчинністю у воді солі поділяють на:

варіанти відповідей

варіанти відповідей

розчинні, амфотерні, нерозчинні;

розчинні, нерозчинні, малорозчинні;

розчинні, солетвірні, малорозчинні;

нерозчинні, несолетвірні, малорозчнні;

Запитання 4

5. З перерахованих властивостей вкажіть ті, які характерні для солей (декілька відповідей):

варіанти відповідей

а)взаємодіє з водою;

б) взаємодіє з металами;

в) взаємодіє з кислотами.

Запитання 5

Продуктами реакції Li2O + H2SO4 → є…:

варіанти відповідей

Li2SO4, H2O  

LiOH, SO3, H2O

LiHSO4, SO2

Li2S, O2, H2

Запитання 6

 Установіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами реакцій:

 1) CO2 + К2O →    

 2) 2КCl + Н2C03 → 

 3) 3KOH + H3PO4→

4) P2O5 + 3К2O →    

а) K3PO4 + 3H20;

б) К2C03;

в) К2C03 + 2НCl;

г) 2К3PO4; 

д) К3PO4 + НСІ.            

варіанти відповідей


 А) 1) - б); 2) - в); 3) - г); 4) - а).

  Б) 1) - б); 2) - в); 3) - а); 4) - д).

  В) 1) - д); 2) - в); 3) - а); 4) - б).

  Г) 1) - б); 2) - в); 3) - а); 4) - г).

 

варіанти відповідей

1) - б); 2) - в); 3) - г); 4) - а).

 1) - б); 2) - в); 3) - а); 4) - д).

1) - д); 2) - в); 3) - а); 4) - б).

1) - б); 2) - в); 3) - а); 4) - г).

 

Запитання 7

Укажіть, розчин якої солі потрібно додати до розчину алюміній хлориду, щоб одержати алюміній нітрат:


варіанти відповідей

 Mg(NO3)2 

 KNO3

 Zn(NO3)2

 AgNO3

Запитання 8

Вкажіть речовини, що взаємодіють із солями: ( 4 правильних відповідей)

варіанти відповідей

луги, якщо утворюється осад

 нерозчинні основи

метали, активніші, ніж метал, що утворює сіль

кислотні оксиди

кислоти ,якщо утвориться осад чи газ

інші солі ,якщо утвориться осад

Запитання 9

Дано рівняння реакції:

Cu + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2Ag

Ця реакція можлива, тому що:

варіанти відповідей

Менш активний метал витісняє із розчину солі більш активний метал

більш активний метал витісняє з розчину солі менш активний метал

 мідь реагує з нітратами

 тому, що відбувається реакція заміщення

Запитання 10

 Реакція нейтралізації відбувається між

варіанти відповідей

 Ca(OH)2 + CO2

 NaOH + CuSO4

 Ba(OH)2 + H2SO4

 K2O+ H2O

Запитання 11

Необхідно вставити втрачені символи так, щоб реакція стала повноцінною.

Cu… + …… = CuSO4 + H2 …

варіанти відповідей

Cu(ОН)2 + Н2SO4 = CuSO4 + H2 O


Cu(ОН)2 + Н2SO4 = CuSO4 + H2

 CuОН + Н2SO4 = CuSO4 + H2

 CuОН + Н2SO4 = CuSO4 + H2 O

Запитання 12

Яка природа речовини Х, що бере участь у хімічній реакції, яка відбувається за схемою:

Ba(OH)2 + X → BaCO3 + NaOH

варіанти відповідей

Сіль

Кислота

Амфотерний гідроксид

Основний оксид

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест