24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Середні величини

Додано: 9 грудня 2020
Предмет: Економіка
Тест виконано: 10 разів
12 запитань
Запитання 1

  Що називається середньою величиною?

варіанти відповідей

А) типовий розмір ознаки сукупності об'єктів або ряду динамік;

Б) узагальнююча характеристика порівнюваних розмірів однойменних величин;

В) показник, що характеризує відношення окремих величин;

Г) результат багаторазових вимірювань однієї тієї ж ознаки

Запитання 2

 Що станеться із середньою арифметичною величиною, якщо до кожної варіанти ряду розподілу додати або відняти одну й ту ж величину?

варіанти відповідей

А) не зміниться;

Б) збільшиться;

В) зменшиться

Г) збільшиться або зменшиться на цю ж величину.

Запитання 3

  Якщо варіанти ряду помножити або поділити на одну й ту ж величину, що буде з середньою арифметичною?

варіанти відповідей

А) збільшиться або зменшиться;

Б) не зміниться;

В) збільшиться або зменшиться у стільки ж разів;

Г) зміниться на відповідну величину

Запитання 4

  Який з видів середніх має статистичну розмірність?

варіанти відповідей

А) гармонійна;

Б) квадратична;

В)  арифметична;

Г) геометрична

Запитання 5

 Середню арифметичну можливо обчислити за формулами (де xi – і-та варіанта; fi – частота і-тої варіанти; wi – частка і-тої варіанти, виражена в коефіцієнтах; gi – щільність і-того інтервалу):


   

варіанти відповідей

А) х=∑х:n

Б)x=∑xf:∑f

 В) x=x2:n

Запитання 6

Середня арифметична проста розраховується:

 

варіанти відповідей

а) для не згрупованих даних;

б) для згрупованих даних;

 в) для ряду розподілу

Запитання 7

За формою вираження статистичні показники поділяються на:

 

варіанти відповідей

 а) абсолютні та відносні;

б) абсолютні, відносні та середні;

в) абсолютні, відносні, середні та прогнозні

Запитання 8

Середня заробітна плата працівників одного відділу – 900 грн, другого – 500 грн. У двох відділах працює однакова кількість осіб. Середня заробітна плата працівників двох відділів дорівнює (грн):

варіанти відповідей

а)  700;

б) 642;

в) 540;

Запитання 9

До середніх ступеневих відноситься:

 

варіанти відповідей

а) багатомірна середня;

б) арифметична, кубічна, геометрична;

в) мода та медіана;

г) квадратична, гармонійна

Запитання 10

Сума відхилень варіант від середньої арифметичної рівна:

варіанти відповідей

1) середній;

2) нулю; 

3) n (xi – x ) 4) n x 

Запитання 11

На території регіону в другому кварталі поточного року було зареєстровано 3874 злочинів. Причому у квітні зареєстровано 1242 злочини, у травні – у 1339 злочини, у червні - 1293. Середньомісячна кількість злочинів за другий квартал становить:

варіанти відповідей

А) 1339;

Б) 1267;

В) 1316;

Г) 1291

Запитання 12

Розрахувати середній бал за результатами складання іспиту студентами групи.

Оцінка знань студентів, балів xj 5 4 3 2 Разом 

Кількість оцінок fj 8 12 6 4 30

варіанти відповідей

А) 48;

Б) 3,8;

В) 1,33

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест