Сила Ампера Сила Лоренца

Додано: 2 квітня 2022
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 246 разів
23 запитання
Запитання 1

Явище електромагнітної індукції описав ?

варіанти відповідей

А. Ампер 

 Е. X. Ленц

 М. Фарадей

Дж. Максвелл

Запитання 2

Якщо в котушці збільшити силу струму в 2 рази, то енергія магнітного поля ...

варіанти відповідей

 Збільшиться в 4 рази

  Зменшиться в 4 рази

 Збільшиться в 2 рази

 Зменшиться в 2 рази

Запитання 3

Тіла, які тривалий час зберігають магнітні властивості, називають:

варіанти відповідей

метали

постійні магніти

 вектор

магнітна індукція

Запитання 4

Векторна фізична величина, яка характеризує силову дію магнітного поля це:

варіанти відповідей

магнітна індукція

точка Кюрі

магніт

 сила Ампера

Запитання 5

Лінії магнітної індукції відрізняються від ліній напруженості електростатичного поля тим, що вони:

варіанти відповідей

виходять із південного полюса магніту

перетинаються одна з одною

входять у північний полюс магніту

замкнені

Запитання 6

На провідник зі струмом з боку магнітного поля діє…

варіанти відповідей

сила Лоренца

сила Кулона

сила тяжіння

сила Архімеда

сила Ампера

Запитання 7

Як взаємодіють між собою два паралельних провідника, якщо по ним протікають струми в одному напрямку?

варіанти відповідей

Притягуються

Відштовхуються

Не взаємодіють

Спочатку притягуються, потім відштовхуються

Правильної відповіді немає

Запитання 8

Як рухатиметься заряджена частинка в магнітному полі, якщо її початкова швидкість напрямлена перпендикулярно лініям магнітної індукції ?

варіанти відповідей

по колу

по гвинтовій лінії

рівномірно прямолінійно

Запитання 9

Як рухатиметься заряджена частинка в магнітному полі, якщо її початкова швидкість напрямлена під кутом до ліній магнітної індукції ?

варіанти відповідей

по колу

по гвинтовій лінії

рівномірно прямолінійно

Запитання 10

Напрям дії сили Лоренца визначають за....

варіанти відповідей

правилом лівої руки

правилом правої руки

правилом свердлика

правилом обхвату правої руки

Запитання 11

На електрон з боку магнітного поля діє ...

варіанти відповідей

сила Кулона

сила Ампера

сила Фарадея

сила Лоренца

Запитання 12

Яке з наведених явищ пов'язане з дією магнітного поля Землі?

варіанти відповідей

Блискавка.

Веселка.

Полярне сяйво.

Падіння метеорита на Землю.

Електризація.

Запитання 13

Силою Лоренца називають силу, ...

варіанти відповідей

з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом.

з якою магнітне поле діє на нерухому заряджену частинку.

з якою магнітне поле діє на рухому незаряджену частинку.

з якою магнітне поле діє на рухому заряджену частинку.

Запитання 14

Як називається найбільший у світі прискорювач заряджених частинок?

варіанти відповідей

Великий МГД-генератор.

Мега-циклотрон.

Великий адронний колайдер.

Гіга-прискорювач.

Запитання 15


Сила Ампера,не діє на провідник внесений в магнітне поле, якщо...


 

варіанти відповідей

провідник розташований перпендикулярно до силових ліній магнітного поля

 провідник розташований паралельно до силових ліній магнітного по

 провідник розташований під певним кутом до силових ліній магнітного поля

 провідник розташований перпендикулярно до магнітного поля

Запитання 16

За яким правилом визначають напрям сили Ампера

варіанти відповідей

за правилом обхвату правої руки

за правилом лівої руки

за правилом правої руки

за правилом свердлика

Запитання 17

Сила Ампера, що діє на провідник внесений в магнітне поле, найбільша якщо...


варіанти відповідей

провідник розташований перпендикулярно до силових ліній магнітного поля

провідник розташований паралельно до силових ліній магнітного поля

провідник розташований під певним кутом до силових ліній магнітного поля

провідник розташований перпендикулярно до магнітного поля

Запитання 18

До якого правила відноситься даний малюнок

варіанти відповідей

Правило лівої руки для визначення сили Ампера

Правило обхвату правої руки для визначення напрямку ліній магнітного поля

Правило лівої руки для визначення сили Лоренца

Правило свердлика

Запитання 19

Дана формула математично описує силу …

варіанти відповідей

Ампера

Ньютона

Лоренца

Тяжіння

Запитання 20

Дана формула математично описує силу …

варіанти відповідей

Ампера

Ньютона

Лоренца

тяжіння

Запитання 21

Формула дає можливість визначити …

варіанти відповідей

силу Ампера

магнітний потік

магнітну індукцію

силу Лоренца

Запитання 22

 Визначте модуль сили Ампера, яка діє на провідник зі струмом завдовжки 20 см, розміщений у магнітному полі з індукцією 0,4 Тл перпендикулярно до вектора його магнітної індукції. Сила струму в провіднику дорівнює 0,5 А.

варіанти відповідей

0,04 Н

0,4 Н

0,08 Н

0,48 Н

Запитання 23

На провідник завдовжки 0,8 м, що міститься в однорідному магнітному полі перпендикулярно до силових ліній, діє сила 5 Н, за умови, що по провіднику проходить струм силою 5 А. Визначте магнітну індукцію поля

варіанти відповідей

1,25 Тл

0,25 Тл

2,25 Тл

4Тл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест