16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Синтаксис

Додано: 22 травня
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 14 разів
10 запитань
Запитання 1

Речення з однією граматичною основою?

варіанти відповідей

складне

просте

односкладне

називне

Запитання 2

Речення з двома та більше граматичними основами?

варіанти відповідей

просте

складне

односкладне

повне

Запитання 3

Речення , в якому відсутній один з головних членів речення?

варіанти відповідей

просте

повне

неповне

односкладне

Запитання 4

другорядний член речення, який відповідає на питання який, яка яке?

варіанти відповідей

підмет

присудок

означення

обставина

Запитання 5

Другорядні члени речення,які на письмі відокремлюються комами?

варіанти відповідей

відокремлені

другорядні

однорідні

означальні

Запитання 6

Складне речення,одна частина якого залежить від іншої?

варіанти відповідей

складносурядне

складнопідрядне

безсполучникове

з різними видами звязку

Запитання 7

Складне речення, яастини яких рівноправні за змістом?

варіанти відповідей

складносурядне

складнопідрядне

безсполучникове

з різними видами зв'язку

Запитання 8

Відокремлений додадок відокремлюється за допомогою слів?

варіанти відповідей

крім, окрім

проте, але

і, та

з, зі

Запитання 9

Дієприкметниковий зворот в реченні є

варіанти відповідей

відокремленим додатком

відокремленим означенням

відокремленою обставиною

підметом

Запитання 10

В називному реченні немає?

варіанти відповідей

присудка

додатка

обставини

підмета

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест