Синтетичні високомолекулярні речовини та полімери.

Додано: 27 квітня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
10 запитань
Запитання 1

До природних полімерів відносяться

варіанти відповідей

білок

ацетатне волокно

гума

целюлоза

Запитання 2

Які властивості мають полімери , добуті реакцією полімерізації

варіанти відповідей

Мають високу хімічну стійкість

вступають у реакції гідролізу

мають певну температуру плавлення

мають невелику молекулярну масу

Запитання 3

На основі данного рівняння n ( C2H4) = (-CH2 - CH2 -)n лежить реакція

варіанти відповідей

поліконденсації етилену

полімерізації етилену

дегідрування етилену

розкладу етилену

Запитання 4

Вкажіть речовину білого кольору, хімічно стійкої до до лугів, кислот, розчинників, не горить на повітрі. термопластичний, діелектрик., морозо нестійкий

варіанти відповідей

поліпропілен

полістирол

полівінілхлорид

поліетилен

Запитання 5

Позначте формулу сполуки, з якої можна добути синтетичний каучук

варіанти відповідей

CH3 - CH2 - CH3

CH3 - CH= CH - CH3

CH2 = C(CH3) = CH2

CH3 - CH(CH3) -CH = CH2

Запитання 6

Укажіть реакцію синтезу фенолформальдегідної смоли

варіанти відповідей

полімерізація

гідратація

дегідрування

поліконденсація

Запитання 7

Установіть відповідність між назвами груп речовин, що надають пластмасам різних властивосей, та їхнім призначенням6 А-стабілізатори, Б - піноутворювачі, В - пластифікатори, Г -наповнювачі 1 -надають еластичності, 2 -надають стійкості до дії температур, 3- створюють пористість, 4 -надають забарвлення, 5 - урізноманітнюють властивості

варіанти відповідей

1-В, 2 --А, 3 - Б, 4- Г

1 -А, 2 -В. 3 -Б , 5 -Г

1 - А . 2 -Г, 3 -А , 4 - Б, 5 - В

1 - В. 2 - А , 3 -Б. 5 - Г

Запитання 8

Обчисліть масову частку Карбоону в структурній ланці капрону

варіанти відповідей

63%

64%

53%

11%

Запитання 9

Ступінь полімерізації хлорпренового каучуку становить 500. Обчисліть його відносну молекулярну масу.

варіанти відповідей

44150

44000

44250

441000

Запитання 10

Бута-1,3- дієн, який використовують для синтеза бутадієнового каучуку, добувають одночасним дегідруванням і дегідратацією етанолу за схемою: 2CH3 - CH2 - OH ---- CH2 = CH - CH = CH2 + 2H20 + H2. Обчисліть , яка маса бутадієну утвориться . якщо в реакцію вступив спирт обємом 800 л з його масовоою часткоою 96% і густиноою 0,8г/мл

варіанти відповідей

360,6 кг

361 кг

350,5 кг

325,8 кг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест