Синтетичні високомолекулярні органічні сполуки і матеріали на їх основі.

Додано: 27 квітня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 359 разів
26 запитань
Запитання 1

Полімеризація - це:

варіанти відповідей

процес послідовного сполучення молекул низькомолекулярних речовин з утворенням високомолкулярних;

процес приєднання молекул води до молекул низькомолекулярних речовин;

пооцес послідовного черговання сполучення молекул насиченого та ненасиченого вуглеводнів;

процес розриву кратних зв`язківу молекулах мономеру;

Запитання 2

Мономер, який використовується для добування поліетилену:

варіанти відповідей

пропін;

етан;

етен;

метан;

Запитання 3

Низькомолекулярні речовини, що використовуються для синтезу полімеру:

варіанти відповідей

ненасичені вуглеводні;

мономери;

насичені вуглеводні;

гомологи;

Запитання 4

Структурна ланка - це:

варіанти відповідей

число атомів Карбону та Гідрогену в молекулі полімеру;

число, яке показує, скільки молекул мономеру сполучається;

вихідна низькомолекулярна речовина для синтезу полімеру;

група атомів, що повторюється в молекулі полімеру;

Запитання 5

Ступінь полімеризації:

варіанти відповідей

загальна кількість атомів у молекулі полімеру;

число атомів Карбону в молекулі полімеру;

кількість елементарних ланок у полімерному ланцюгу;

кількість молекул мономеру в молекулі полімеру;

Запитання 6

Формула поліетилену:

варіанти відповідей

(-CH=CH-)n;

(=CH-CH=)n;

(CH3-CH3);

(-CH2-CH2)n;

Запитання 7

Полімерний матеріал, нагрівання якого супроводжується необоротною хімічною реакцією:

варіанти відповідей

термореактивний;

термопластичний;

вулканізований;

гідроненізований;

Запитання 8

Позначте правильне твердження щодо пластмас:

варіанти відповідей

більшість пластмас є діелектриками;

усі пластмаси не розчиняються у жодному з розчинників;

для виготовлення гуми використовують поліетилен;

вироби на основі фенолформальдегідних смол використовують для зберігання продуктів харчування;

Запитання 9

Процес вулканізвції гуми полягає:

варіанти відповідей

у нагріванні з сіркою;

у закалюванні (нагрівання із подальшим охолодженням);

у розплавлянні з подальшою кристалізацією;

в обробці гарячою сульфатною кислотою;

Запитання 10

Мономер, який використовують для добування полівінілхлориду:

варіанти відповідей

хлоретан;

хлорпропан;

хлорвініл;

дихлорбут-1,2-ен;

Запитання 11

Який полімерний матеріал за його особливу стійкість називають "органічною платиною":

варіанти відповідей

поліетилен;

тефлон;

поліпропілен;

поліхлорвініл;

Запитання 12

Для додавання пластмасі еластичності, у полімерну масу додають:

варіанти відповідей

барвники;

каталізатори;

пластифікатори;

наповнювачі;

Запитання 13

Які сполуки можуть вступати в реакцію полімеризації:

варіанти відповідей

тетрахлорметан;

пропен;

гідрогенхлорид;

водень;

Запитання 14

Полімер, що не переробляється в природі мікроорганізмами та забруднює навколишнє середовище, є:

варіанти відповідей

поліпептид;

поліетилен;

сахароза;

крохмаль;

Запитання 15

Позначте визначення мономерів:

варіанти відповідей

група атомів у складі полімеру, що регулярно повторюється;

низькомолекулярна сполука, молекули якої здатні взаємодіяти одна з одною з утворенням ланцюгів;

конструкційеі матеріали на основі високомолекулярних сполук;

число груп атомів у молекулі високомолекулярної сполуки, що регулярно повторюється;

Запитання 16

Позначте правильне твердження щодо пластмас:

варіанти відповідей

з полімерних матеріалів виготовляють електричні дроти;

зазвичай добре розчиняється у спиртах;

поліетилен наздвичайно стійкий до дії кисню й сонячного опромінювання;

використовуючи один полімер, можна виготовити багато пластмас;

Запитання 17

Полімерний матеріал, здатний оборотно переходити під час нагрівання у високоеластичний стан:

варіанти відповідей

термопластичний;

ізотактичний;

термореактивний;

вулканізований;

Запитання 18

На відміну від етену поліетилен:

варіанти відповідей

не знебарвлює розчин калій перманганату;

вступає в реакцію полімеризації;

знебарвлює бромну воду;

адсорбується;

Запитання 19

Встановіть речовину А в ланцюгу перетворень: С2Н2--А--(-СН2-СН2-)n

варіанти відповідей

С4Н8;

С2Н4;

С3Н8;

С3Н6;

Запитання 20

Знайдіть молекулярну масу поліхлорвінілу (-СН2-СНСl-)2000

варіанти відповідей

62,5;

125000

625;

1250;

Запитання 21

Каучуки - це полімери:

варіанти відповідей

алканів;

алкенів;

алкінів;

алкадієнів;

Запитання 22

До синтетичних волокон належать:

варіанти відповідей

бавовна;

вовна;

капрон;

ацетатне волокно;

Запитання 23

Сировиною для виробництва гуми є:

варіанти відповідей

синтетичний каучук;

лавсан;

капрон;

бутадієн;

Запитання 24

Полімери можна одержати реакцією:

варіанти відповідей

гідрування;

окиснення;

полімеризації;

галогенування;

Запитання 25

Хімічна назва аспірину:

варіанти відповідей

аскорбінова кислота;

фталева кислота;

бензойна кислота;

ацетилсалецилова кислота;

Запитання 26

До полімерів належать:

варіанти відповідей

поліетилен;

нонан;

етен;

пропан;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест