Складнопідрядне речення (самостійна робота)

Додано: 10 листопада 2019
Предмет: Українська мова, 9 клас
Тест виконано: 8 разів
9 запитань
Запитання 1

Що таке речення?

варіанти відповідей

Синтаксична одиниця, утворена поєднанням двох і більше повнозначних слів, пов'язаних між собою за змістом і граматично.

Група речень, об'єднаних спільним змістом (темою), головною думкою та граматичними засобами.

Граматична конструкція, побудована з одного чи кількох слів певної мови, яка становить окрему, відносно незалежну думку.

Запитання 2

Що таке складнопідрядне речення?

варіанти відповідей

Складне речення, в якому одне просте речення є головним, а інше (підрядне) граматично залежить від головного і з'єднується з ним за допомогою підрядного сполучника або сполучного слова.

Просте речення, в якому одне  речення є головним, а інше граматично залежить від головного і з'єднується з ним за допомогою підрядного сполучника або сполучного слова.

Складне речення, в якому прості (сурядні) речення рівноправні за змістом і пов'язані сурядними сполучниками. 

Запитання 3

Знайдіть складнопідрядне речення

варіанти відповідей

Лише гул од копит степом котився та хліба шелестіли.

Розжарене, червоне сонце низько спустилося; багряним світлом грало на деревах.

Малі дерева схожі на дорослих, як діти на своїх батьків.

Запитання 4

Побудуйте речення за поданою схемою:

варіанти відповідей

Він писав свою книжку, тому що хотів зробити людей щасливими.

Коли б мене хтось спитав, що мені подобалося у дитинстві, я б йому відповів, що любив грати у шахи.

Він писав свою книжку, тому що хотів, щоб стали трохи щасливішими люди, яких він любив.

Запитання 5

Сполучне слово у складнопідрядному реченні...

варіанти відповідей

входить у дужки

залишається поза межами дужок

взагалі не позначається у схемі

Запитання 6

Сполучник у складнопідрядному реченні...

варіанти відповідей

входить у дужки

залишається поза межами дужок

взагалі не позначається у схемі

Запитання 7

Яка схема підходить для цього речення?

Вона побачила той садочок, який посадив старенький дідусь.

варіанти відповідей
Запитання 8

Речення є одиницею...

варіанти відповідей

фонетики

синтаксису

лексикології

Запитання 9

Визначте сполучники, які зустрічаються у складнопідрядному реченні (можливо декалька варіантів):

варіанти відповідей

та (в значенні і)

або...або

щоб

коли

та (в значенні але)

дарма що

для того щоб

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест