20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

БЕЗМЕЖНІСТЬ ПОТРЕБ ТА ОБМЕЖЕНІСТЬ РЕСУРСІВ

Додано: 11 вересня
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
9 запитань
Запитання 1

Економічні потреби – це:

варіанти відповідей

Потреби, які можуть бути задоволені шляхом споживання товарів або послуг;

Блага, які необхідні людині;

Речі та послуги, які Ви можете придбати на обмежені ресурси;

Природні ресурси, капітал та праця.

Вірної відповіді немає

Запитання 2

Що не відноситься до інвестиційних благ:

варіанти відповідей

Послуги банків;

Гребля;

Машина;

Послуги метрополітену

Запитання 3

3. Нижче наведені “трійки” понять. В якій з “трійок” представлені приклади трьох груп виробничих ресурсів:

варіанти відповідей

Гроші, фермер, газ;

Вчитель, нафта, трактор;

Геолог, машинобудівник, банкір;

Облігації, вугілля, бригадир.

Запитання 4

Яке з наведених нижче положень не пов’язане з тим, що вивчає економіка:

варіанти відповідей

Ефективне використання ресурсів;

Необмежені виробничі ресурси;

Задоволення потреб;

Обмеженість.

Запитання 5

Економічні блага - це:

варіанти відповідей

Обмежені блага;

Тільки блага, що мають високий ступінь корисності;

Блага, що мають корисність тільки для споживача даного блага;

Блага, що виробляються тільки для свого власного споживання.

Запитання 6

Проблема обмеженості може бути вирішена, якщо:

варіанти відповідей

Усі країни світу стануть постіндустріальними суспільствами;

Будуть знайдені практично невичерпні джерела енергетичних ресурсів;

Люди та країни відмовляться від конкуренції на користь співробітництва;

Всі наведені вище відповіді є неправильними.

Запитання 7

Оберіть найбільш придатний, з Вашої точки зору, перелік виробничих ресурсів в сучасній економіці:

варіанти відповідей

Земля, робоча сила, управління, капітал, гроші.

Земля, праця, засоби виробництва, технологія, підприємницькі здібності, управління, капітал.

Ресурси, капітал, технологія, праця, підприємницькі здібності.

Земля, праця, капітал, підприємницькі здібності, інформація.

Запитання 8

Чи відносяться гроші до виробничих ресурсів?

варіанти відповідей

Так, якщо на ці гроші купують капітальні ресурси

Ні, якщо вони не знаходяться на банківському рахунку;

Так, але тільки за умов, коли оплачуються товари та послуги.

Ні, бо гроші є фінансовим засобом.

Запитання 9

Що мають на увазі, коли стверджують, що кожна економічна система стикається з фактом обмеженості ресурсів?

А.

В.

С.

D.

варіанти відповідей

Деякі продукти можна купити тільки за дуже високими цінами;

Бідні держави стикаються з нестачею певних продуктів, а багаті держави такої проблеми не мають;

Виробничі ресурси ніколи не бувають достатніми, щоб задовольнити усі людські потреби;

У будь-якій економіці бувають занепади, коли існує нестача чого-небудь.