Солі ( варіант - 2)

Додано: 9 квітня
Предмет: Хімія
Тест виконано: 23 рази
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть формулу Натрій карбонату

варіанти відповідей

NaCO3

CaCO3

  CuSO4 

MgSO4

Запитання 2

З яким із перелічених металів може реагувати SnSO4?

варіанти відповідей


Cd

Cu

 Al

  Pb

Запитання 3

Хлорид барію BaCl2 взаємодіє з:

варіанти відповідей

HCl 

HNO3

H2SO4

H2О

Запитання 4

Вкажіть, до якого типу належить реакція між металом і сіллю:

варіанти відповідей

заміщення

обмін

розклад

сполучення

Запитання 5

Які речовини утворюються при взаємодії Ba(OH)2 + Na2SO4 = ? + ?

варіанти відповідей

BaSO4 + Na(OH)2

BaS + NaOH

 BaSO4 + 2NaOH

BaSO4 + Na

Запитання 6

За яких умов відбувається реакція між сіллю та кислотою?

варіанти відповідей

у реакцію вступає будь-яка сіль і будь-яка кислота

  у реакцію вступає тільки розчинна сіль

  

  один із продуктів реакції - осад

 один із продуктів реакції - газоподібна речовина


Запитання 7

Під час взаємодії розчину сульфатної кислоти з розчином барій хлориду утворився осад. Укажіть його формулу?варіанти відповідей

  BaS

BaH2

BaSO4

ВаСІ2

Запитання 8

Ферум(ІІ) сульфат реагуватиме з основою:


варіанти відповідей

Al(OH)3

 KOH

  Mg(OH)2

Cu(OH)2

Запитання 9

Визначити валентність кислотного залишку в Магній хлориді

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

ІV

Запитання 10

Солі взаємодіють з лугами, якщо

варіанти відповідей

 випадає осад

  утворюється розчин

  нічого не відбувається

  виділяється водень

Запитання 11

Дана реакція: СаСl2 + Na2SO4 = CaSO4 + 2NaCl належить до реакції

варіанти відповідей

 заміщення

 розкладу

 обміну

сполучення

Запитання 12

При взаємодії натрій сульфату з барій гідроксидом у розчині утворюється

варіанти відповідей

білий осад

чорний осад

синій осад

зелений осад

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест