Спирти_1

Додано: 16 грудня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 51 раз
20 запитань
Запитання 1

Які речовини утворюються  при  горінні спиртів:


варіанти відповідей

CO2 , O2  

H2O, C

CO2,  H2O 

CO2, H2.

Запитання 2

У рівнянні реакції повного нітрування фенолу сума коефіцієнтів дорівнює:

варіанти відповідей

4

5

7

8

Запитання 3

Фенол активно взаємодіє з:

варіанти відповідей

лугами

бромом

лужними металами

золотом

Запитання 4

Якісна реакція на фенол

варіанти відповідей

взаємодія з феррум (III) хлоридом

взаємодія з лугом

взаємодія з купрум (II) гідроксидом

Запитання 5

Полярність спиртів зумовлена

варіанти відповідей

електронегативністю атому Гідрогену 

електронегативністю атому Оксигена

наявністю вуглеводневого радикала

Запитання 6

Обчисліть об’єм водню, що виділиться при взаємодії надлишку метанолу з калієм масою 15,6 г.

варіанти відповідей

2,24 л

8,96 л

4,48 л

11,2

Запитання 7

ПРАВИЛЬНЕ твердження щодо фенолу наведено в рядку:

варіанти відповідей

...належить до ненасичених одноатомних спиртів

...взаємодіє з розчином натрій гідрогенкарбонату NaHCO3

...вступає в реакції заміщення за бензеновим кільцем

...у промисловості добувають відновленням (гідруванням) нітробензену C6H5NO2

Запитання 8

Феноли - це клас органічних сполук, у яких одна або декілька гідроксильних груп (-ОН) сполучені безпосередньо з бензеновим ядром. Серед наведних структурних формул визначте формули сполук, що належать до фенолів:

варіанти відповідей
Запитання 9

Позначте сполуки, з якими взаємодіють багатоатомні спирти.

варіанти відповідей

Ферум(III) хлорид

Купрум оксид

Купрум(II) гідроксид

Натрій

Запитання 10

Укажіть речовину Х в схемі перетворень:

С2Н6 → С2Н5Сl → Х → СН3СНО

варіанти відповідей

CH3-OH

CH3-CH2-OH

CH2=CH2

CH3-COOH

Запитання 11

Серед наведених сполук укажіть формулу бутанолу:


варіанти відповідей

C4H8OH,

C4H9OH    

C3H7OH

C4H7OH.

Запитання 12

Вкажіть суму всіх коефіцієнтів у реакції горіння пентанолу:


варіанти відповідей

39

19

29

18 

36

Запитання 13

. Відносна густина парів одноатомного спирту за повітрям становить 1.586. Виведіть  молекулярну формулу спирту  . Укажіть загальну кількість атомів у молекулі

         

варіанти відповідей

18 

 6

9

12

14

Запитання 14

До багатоатомних спиртів належить:

варіанти відповідей

бутанол   

октанол  

пропантріол  

гептанол

Запитання 15

Вкажіть реагент, за допомогою якого можна розрізнити розчини етанолу та фенолу

варіанти відповідей

розчин ферум (ІІІ) хлориду     

натрій      

хлоридна кислота    

купрум (ІІ) гідроксид

Запитання 16

  Укажіть назву органічної сполуки, яка належить до трьохатомних спиртів: 

варіанти відповідей

метанол

етиленгліколь 

гліцерол

етанол

Запитання 17

Дією яких реагентів можна відрізнити багатоатомні спирти від одноатомних?

варіанти відповідей

Na                            

NaOH

          

HCI                 

Cu(OH)2 

Запитання 18

Феноли відрізняються від одноатомних насичених спиртів здатністю:

варіанти відповідей

реагувати з активними металами 

реагувати з лугами 

реагувати в галогеноводнями 

утворювати естери 

Запитання 19

Етиленгліколь належить до

варіанти відповідей

А) двоатомних спиртів   

Б) фенолів   

В) одноатомних спиртів     

Г) трьохатомних спиртів

Запитання 20

Характерні хімічні реакції спиртів (алканолів)

варіанти відповідей

приєднання

заміщення

окиснення

дегідратаціі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест