Спирти. Фенол.

Додано: 23 січня 2022
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 284 рази
13 запитань
Запитання 1

Вкажіть речовину, яку можна використати для виявлення етанолу:

варіанти відповідей

CuO

CuSO4

KOH

Cu(OH)2

Запитання 2

Вкажіть функціональну групу спиртів

варіанти відповідей

-СОН

-СООН

-NH2

-OH

Запитання 3

Вкажіть метал, який заміщує Гідроген у гідроксогрупі спиртів та фенолів:

варіанти відповідей

Сг

Сu

Na

Fe

Запитання 4

Вкажіть речовину, яку можна використати для виявлення гліцеролу:

варіанти відповідей

CuO

CuSO4

FeCl3

Cu(OH)2

Запитання 5

Вкажіть формулу фенолу

варіанти відповідей

С2Н5ОН

С6Н5ОН

С6Н12О6

С6Н6

Запитання 6

Вкажіть речовину, яка реагує з фенолом та бензеновим ядром, але не реагує зі спиртами

варіанти відповідей

Br2 (розчин)

Na

NaOH

Na2CO3

Запитання 7

Виберіть правильне твердження:

Фенол на відміну від етанолу реагує з такою речвиною:

варіанти відповідей

HCl

CuSO4

K

KOH

Запитання 8

Якісна реакція на фенол з появою фіалкового забарвлення - це взаємодія з:

варіанти відповідей

Br2

Cu(OH)2

FeCl3

CuO

Запитання 9

Під час взаємодії 47 г невідомої речовини з натрієм утворилося 5,6 л водню. Виведіть формулу речовини. Вкажіть назву.


Розв'язок задачі у робочому зошиті!!!

варіанти відповідей

С2Н5ОН

С3Н5(ОН)3

С6Н5ОН

фенол

гліцерол

етанол

Запитання 10

Вкажіть до яких спиртів належить гліцерол:

варіанти відповідей

одноатомні

ароматичні

трьохатомні

двохатомні

Запитання 11

Вкажіть сполуки, які можна одержати під час взаємодії фенолу і натрій гідроксиду:

варіанти відповідей

натрій етилат

натрій фенолят

вода

водень

Запитання 12

Встановіть послідовність збільшення відносних молекулярних мас речовин:

а) гліцерол, б)фенол, в) етанол, г)етиленгліколь

варіанти відповідей

бавг

гваб

вгаб

абвг

Запитання 13

Здійснити перетворення, назвати типи реакцій, вказати загальну суму коефіцієнтів:

C2H4→C2H5Cl→C2H5OH→C2H5OK


Рівняння записати в зошиті!!!

варіанти відповідей

приєднання, приєднання, заміщення, 13

приєднання, заміщення, приєднання, 13

заміщення, обміну, приєднання, 14

приєднання, обміну, заміщення, 14

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест