Спирти. Феноли.

Додано: 25 лютого
Предмет: Хімія, 10 клас
Копія з тесту: Спирти. Феноли.
14 запитань
Запитання 1

Вкажіть функціональну групу спиртів:

варіанти відповідей

-ОН

-СНО

-СООН

-NO2

Запитання 2

Вкажіть загальну формулу насичених одноатомних спиртів:

варіанти відповідей

CnH2n+1CHO

CnH2n+2

CnH2n+1OH

CnH2n+1COOH

Запитання 3

Гліцерол належить до

варіанти відповідей

фенолів

насичених одноатомних спиртів

багатоатомних спиртів

ненасичених спиртів

Запитання 4

Фізичні властивості, характерні для фенолу

варіанти відповідей

оліїста рідина з характерним запахом

в’язка рідина без запаху та кольору

безбарвна кристалічна речовина зі специфічним запахом

безбарвна летка рідина з приємним запахом

Запитання 5

Фізичні властивості, характерні для метанолу

варіанти відповідей

рідина без запаху, неотруйна

безбарвна летка рідина з приємним запахом

в’язка рідина без запаху та кольору

безбарвна рідина зі специфічним запахом, отруйна

Запитання 6

Вкажіть спирт, що має найнижчу молярну масу

варіанти відповідей

 бутанол

етанол

метанол

гексанол

Запитання 7

Вкажіть спирт, що має найвищу температуру кипіння:

варіанти відповідей

метанол

бутанол

гексанол

етанол

Запитання 8

Розчин гліцеролу можна відрізнити від розчину етанолу за допомогою

варіанти відповідей

бромної води

ферум(ІІІ) хлориду

купрум(ІІ) гідроксиду

купрум оксиду

Запитання 9

Розчин фенолу можна відрізнити від розчину етанолу за допомогою

варіанти відповідей

купрум(ІІ) гідроксиду

калій перманганату

купрум оксиду

ферум(ІІІ) хлориду

Запитання 10

Обчисліть об’єм водню, що виділиться при взаємодії надлишку метанолу з калієм масою 15,6 г.

варіанти відповідей

2,24 л

4,48 л

8,96 л

11,2

Запитання 11

Укажіть речовину Х в схемі перетворень:

С3Н8 → С3Н6 → Х → С2Н5СНО

варіанти відповідей

 С2Н5СОOH

С3Н7Cl

 С2Н5OH

 С3Н7OH

Запитання 12

Укажіть речовину Х в схемі перетворень:

С2Н6 → С2Н5Сl → Х → СН3СНО

варіанти відповідей

CH3-OH

CH3-CH2-OH

CH2=CH2

CH3-COOH

Запитання 13

Позначте реакції, характерні для одноатомних спиртів.

варіанти відповідей

Дегідратація

Реакція обміну з галогеноводнями

Дегідрування

Взаємодія з лугами

Запитання 14

Позначте сполуки, з якими взаємодіють багатоатомні спирти.

варіанти відповідей

Ферум(III) хлорид

Купрум оксид

Купрум(II) гідроксид

Натрій

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест