Спирти. Перевірка домашнього завдання

Перевірка виконання завдань для міркування в друкованому зошиті (автори О. Дубовік, Р. Сергуніна) до уроку № 17 на стор. 42-43 № 1,2,4,5 Створено для застосування на флеш-картках.

Додано: 16 січня
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
6 запитань
Запитання 1

Укажіть правильне закінчення твердження: у молекулі первинного одноатомного насичеого спирту ...

варіанти відповідей

всі атоми Гідрогену рівноцінні

одна гідроксильна група

лінійний ланцюг з атомів Карбону

один атом Карбону

Запитання 2

Позначте систематичну назву спирту, що має структурну формулу:

СН3─СН2─СН2─(СН3)С(СН2– СН3)─ОН

варіанти відповідей

1-етил-1-метилбутан-1-ол

2-етилпентан-2-ол

4-етилпентан-4-ол

3-метилгексан-3-ол

Запитання 3

Скільки ізомерів має спирт складу С4Н10О?

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 4

Укажіть правильне закінчення твердження: спирти мають температури кипіння вищі порівняно з відповідними вуглеводнями внаслідок ...

варіанти відповідей

збільшення молекулярної маси

утворення водневих звязків

появи рухливого атома Гідрогену

наявності атома Оксигену

Запитання 5

Укажіть структурну одиницю, додавання якої до формули насиченого спирту дає змогу перейти до наступного представника гомологічного ряду:

варіанти відповідей

один атом Оксигену

два атоми Гідрогену

один атом Карбону і два атоми Гідрогену

один атом Оксигену один атом Гідрогену

Запитання 6

Позначте назву функціональної групи спиртів:

варіанти відповідей

карбонільна

карбоксильна

гідроксильна

аміногрупа

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест