18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Спрощення в групах приголосних

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Українська мова, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
48 запитань
Запитання 1

В реченні: Свою Україну любіть! слово Україну вжито в...

варіанти відповідей

Знахідному відмінку

Родовому відмінку

Місцевому відмінку

Давальному відмінку

Запитання 2

Дані іменники поставте в давальний відмінок

Подруга, завірюха,річка, жінка

варіанти відповідей

Подругі, завірюхі,річкі, жінкі

Подрузі, завірюсі,річці, жінці

Подрузі, завірюхі,річкі, жінці

Подругі, завірюсі,річкі, жінкі

Запитання 3

Закінчення - ей у формі родового відмінка множини мають іменники :


варіанти відповідей

біль, миттєвість


продаж, печальгроші, суддяжиття, суміш


Запитання 4

Нульове закінчення у формі родового відмінка множини мають

іменники :


варіанти відповідей

болгарин, дно, міщанин


осетин, солдат, мандарин


селянин, партизан, вірменин

грузин ,громадянин, тато


Запитання 5

Потрібно поставити у на місці пропусків у рядку

варіанти відповідей

Побував_

Полтаві, заголовок_

журналі, пташенята_

гнізді

Квітка_вазоні, світло_кімнаті, розчиняється_молоці

Бузок_цвітінні, літак_хмарах, повідомили_

новинах

Костюм_шафі, подивитися_

вічко, постукав_двері

Запитання 6

Правильно утворено всі імена по батькові в рядку

варіанти відповідей

Юрійович, Петрівна, Валерієвич

Святославович, Матвійович, Ігоревна

Арсенівна, Яківович, Романівна

В'ячеславівна, Євгенович, Кузьмич

Іванівна, Іллінічна, Геннадійович

Запитання 7

Іменником є слово, написане з великих літер, у реченні

варіанти відповідей

На світанку ПОДОРОЖНІ рушили в далеку путь

За далекими долинами здіймалися РИЦАРСЬКІ замки

Із вершини пагорба мандрівники бачили ЧАРІВНІ долини

Бастіони були ОПОВИТІ ніжно-голубим туманом

Запитання 8

12. Люко Дашвар пише неприкриту правду про чоловіків, жінок, дітей, тобто про нас із вами. Авторка «зліплює» людей докупи в одне неймовірне ціле – і виходять, здавалося б, фантастичні, а насправді цілком реальні історії. Її романи ніби знаєш напам’ять, адже «ковтаєш» за одну ніч, а потім вони ще довго звучать у твоїй голові.                                                          

У формі знахідного відмінка в тексті вжито слова, окрім ...

варіанти відповідей

жінок

людей

історії

романи

Запитання 9

М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

дівчинон..ці, ковал..ський, лос..йон

байкал..ский, гет..манщина, Уман..щина


буд..те, надзелен..чати, крад..кома

 кол..оровий, л..он, чепурнен..кий

Запитання 10

Префікс з- треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

..ціпити, ..палити, ..чинити

....хопити, ..цідити, ..чистити

.сувати, ..пиляти, ..чесати

..садити, ..чепити, ..варити

Запитання 11

Орфографічну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

батьківською заповіддю

синівською любов'ю

 дивовижною подорожю

 невиразною тінню

Запитання 12

Літеру с треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

фабрикувати, ..тяжка, ..пуск


..чесати, ..кинути, ..цілення

.сунути, ..палахнути, ..хил

 ..творення, ..котити, ..шивач

Запитання 13

Літеру е треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

пр..вільний, пр..земкуватий, пр..святий

пр..бережний, пр..щедрий, пр..вражий

пр..важливий, пр..жалібний, пр..гноблення

пр..освященний, пр..мудрість, пр..чистий

Запитання 14

Літеру С треба писати в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

..плавити, ..тулити, ..фотографувати

 бе..коштовний, ..казати, ..керований

 ро..плетений, ..питати, ..шити

 ро..хитаний, бе..смертя, ..хвалити

Запитання 15

Апостроф буде писатися в усіх прикметниках, утворених від іменників

варіанти відповідей

жаба, дух


жирафа, торф


буря, трава

Різдво, мед

Запитання 16

Префікс при- треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

 пр..тихнути, пр..бережний, пр..буток


пр..дивний, пр..солодкий, пр..сісти

пр..красний, пр..чудовий, пр..славний


пр..подобний, пр..високий, пр..високий

Запитання 17

Спрощення в групі приголосних відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

радіс..ний, пес..ливий

захис..ний, перехрес..ний

 альпініс..ський, гіган..ський

контрас..ний, курсан..ський

Запитання 18

З апострофом пишуться всі слова в рядку

варіанти відповідей

 В..язьма, ф..юзеляж, Св..ятослав

кеш..ю, пан..європейський, Мін..юст

 В..ятка, пів..яблука, моркв..яний

 рутв..яний, зв..язок, п..юпітр

Запитання 19

 Без апострофа пишуться слова в рядку

варіанти відповідей

 бар..єр, цв..ях, підгір..я

торф..яний, пам..ятний, зм..яклий

стьм..яніти, різьб..яр, різдв..яний


під..юджувати, комп..ютер, пів..ялинки

Запитання 20

Два склади має кожне слово рядка

варіанти відповідей

дзенькіт, ім’я, людськість, осінь

ллється, співають, мільйон, серце

любов, радість, добро, надія

пісня, алея, стрічка, тінь

Запитання 21

Букви я, ю, е позначають по два звуки в кожному слові рядка

варіанти відповідей

зв’язок, ярлик, маєток, в’юнець

зграя, різьбяр, черв’як, мільярд

кар’єра, ювілей, сузір’я, пюре

ялина, бюджет, п’ять, боснієць

Запитання 22

Звук [д] є в кожному слові рядка

варіанти відповідей

родина, погода, депутат, молодість

футбол, сад, дискусія, надписати

здоровий, джаз, одержати, думка

далина, відійти, домисел, надріз

Запитання 23

Апостроф треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Примор..я, подвір..я, пор..ядок

в..юнитись, зап..ястний, арф..яр

кар..єра, трав..яний, кр..якати

прем..єр, солом..яний, багр..яний.

Запитання 24

М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

громадян..ство, нян..чити, вишен..ці

піт..ма, хвац..куватий, зган..бити

гордіс..ть, консул..ський, річен..ці

русал..чин, погод..ся, лял..чин

Запитання 25

Літеру с на місці крапок треба писати в кожному слові рядка

варіанти відповідей

..хованка, ..чеплення, ..тиха

..тратити, ..прожогу, ..жати

..кувати, не..проста, ..тискач

..тіснити, ..кинути, ..ціпити

Запитання 26

Правил чергування у — в дотримано в рядку

варіанти відповідей

в нашій країні

збиратися в дорогу

навчалися у академії

у останньому вагоні

Запитання 27

Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

проїз..ний, пристрас..ний, облас..ний

совіс..ний, жаліс..ливий, контрас..ний

учас..ник, зап’яс..ний, швидкіс…ний

хвас..ливий, улес..ливий, щас..ливий

Запитання 28

Слово холодний ужито в прямому значенні в словосполученні:

варіанти відповідей

холодна відповідь

холодний погляд

холодна душа

холодний одяг

холодні стосунки

Запитання 29

Синонімом до слова світлина є слово:

варіанти відповідей

яскравий день

люстра

 фотографія

всесвіт

сонячна галявина

Запитання 30

Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

 безвиїз..ний, пристрас..ний, чес..но, піз..но

 заздріс..ний, кіс..лявий, бороз..на, улес..ливий

 мес..ник, корис..ний, волейболіс..ці, захис..ний

тиж..невий, дириген..ський, заздріс..ний, капос..ний

корис..ний, облас..ний, благовіс..ний, артис..ці

Запитання 31

Фразеологізм вискочити на сухе має значення

варіанти відповідей

зазнати невдачі

уникнути кари

не намочитися

бути щасливим

знищити докази

Запитання 32

Антонімом до фразеологізму аж ребра світяться є

варіанти відповідей

аж зі шкіри пнеться

як вітром здуло

наче риба об лід

 трохи не лусне

Запитання 33

Через дефіс пишуться всі слова в рядку

варіанти відповідей

сніжно/білий, північно/східний, світло/голубий, мовно/літературний

гірко/солоний, хіміко/біологічний, західно/український, радіо/фізичиий

 сліпучо/білий, вічно/юний, червоно/гарячий, ніжно/рожевий

 віце/прем’єр, валютно/фінансовий, ліво/бережний, воєнно/стратегічний

Запитання 34

Через дефіс пишуться всі слова в рядку

варіанти відповідей

віч/на/віч, по/простому, сам/на/сам, хтозна/коли

на/гора, коли/не/коли, без кінця/краю, де/небудь

ледве/ледве, по/праву, по/друге, як/не/як

 пліч/о/пліч, з давніх/давен, день/у/день, по/латині

більш/менш, раз/по/раз, будь/куди, десь/не/десь

Запитання 35

1. Букву и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Зас..нати, дзв..ніти, др..жати

Тр..мтіти, сп..нити, прокл.. нати

Л..ман, кр..мезний, оз..ратися

С..рпанок, добр..во, кр..шталевий

Чуж..нецький, ож..вати, бад..лина

Запитання 36

2. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Розч..сати, підстр.. гати, бр..хати

Куч..рявий, зн..нацька, пл..скатий

Об..реги, зас..лити, невм..рущий

Л..ментувати, стр..міти, скр..бти

Суп..речливий, вар..во, м..тушливий

Запитання 37

3. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка.

варіанти відповідей

Прихвос..ні, хрес..ний, напас..ник

Зловіс..ний, мас..ний, протес..ний

Кількіс..ний, хворос..няк, заздріс..ний

Страс..ний, боліс..ний, зап'яс..ний

Совіс..ний, фігурис..ці, зліс..ний

Запитання 38

4. Правильно написано усі слова в рядку

варіанти відповідей

Виїзний, форпостний, студенський

Тижневий, ненависний, хвастливий

Доблесний, панісці, шістдесят

Вісник, перехрестний, компостний

Проїздний, аспірантський, пестливий

Запитання 39

5. Літеру с треба писати на місці крапок в усіх словах рядка

варіанти відповідей

..казаний, ..палахнути, ..цідити

..каламутити, ..паяний, ..сипати

Ро..хитати, ..худнути, ..тулити

..пресувати, ..формувати, ..літати


..твердження, ..краю, ..плутати

Запитання 40

6. Літеру з на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Ро..писка, ..поживати, ро..клад

..бивати, ро..писати, ..корочення

..гризти, ..чесати, ..хвильований

Бе..барвний, ..молочений, ..жувати

..тягнення, ..вернутися, ро..почати

Запитання 41

7. Літеру е треба писати на місці крапок в усіх словах рядка.

варіанти відповідей

Пр..старий, пр..багато, пр..кінцевий

Пр..білений, пр..чудовий, пр..довгий

Пр..великий, пр..непорочний, пр..стол

Пр..велебний, пр..дорожній, пр..тихий

Пр..важкий, пр..крашений, пр..поганий

Запитання 42

8. Літеру и на місці крапок треба писати в усіх словах рядка.

варіанти відповідей

Пр..в'ялий, пр..добритися, пр..землити

Пр..спокійний, пр..мерзнути, пр..бічник

Пр..горілий, пр..зирливий, пр..думаний

Пр..вітність, пр..чорнілий, пр..завзятий

Пр..жорстоко, пр..блуда, пр..кидатися

Запитання 43

9. Правильно написано всі слова рядка.

варіанти відповідей

Юнацький, волзький, петербургзький

Товариський, криворізький, пражський

Козацький, солдатський, норвезький

Грекський, молодецький, герцогський

Запорізький, студентський, латишський

Запитання 44

10. Орфографічну помилку допущено в рядку.

варіанти відповідей

Туреччина, Галичина, Черкащина

Вінничина, Німеччина, Житомирщина

Одещина, Хмельниччина, Харківщина

Словаччина, Збаражчина, Дрогобиччина

Луганщина, Сумщина, Острожчина

Запитання 45

11. М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Відчуваєт..ся, черешен..ці, Хар..ків

Різ..білений, близ..кість, він..чати

Жен..шень, пот..мяніти, ізмаїл..ський

Рибон..ці, Гор..кий, тайван..ський

Трипіл..ський, турец..кий, хатин..ці

Запитання 46

12. Апостроф треба писати в усіх словах рядка.

варіанти відповідей

Ум..ятина, знічев..я, харків..янин

Мр..яка, міжз..їздівський, реп..ях

Кам..яний, м..ясниці, горохв..яний

Сум..яття, недокрів..я, моркв..яний


Дит..ясла, розп..яття, мавп..ячий

Запитання 47

11. У котрому слові дз позначає два звуки?

варіанти відповідей

А. дзвеніти

Б. родзинки

В. підземний

Г. дзьобнути

Запитання 48

Правильно виділено наголошений голосний в усіх словах, ОКРІМ

варіанти відповідей

мерЕжа

нестИ

тЕчія

руслО

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест