Спрощення в групах приголосних (Повторення вивченого)

Додано: 30 квітня
Предмет: Українська мова, 9 клас
Тест виконано: 144 рази
12 запитань
Запитання 1

Спрощення на письмі відбувається у всіх словах рядка

варіанти відповідей

чес...ний, балас...ний, улес...ливий

капос...ний, тиж...невий, студен...ський

рідкіс...ний, хвас...ливий, зап'яс...ний

проїз...ний, щас...ливий, мас...ний

Запитання 2

Позначте рядок, у якому в усіх словах спрощення в групах приголосних позначається на письмі:


варіанти відповідей

балас…ний, піз…ній, гіган…ський, безсовіс…ний;

зап’яс…ний, зліс…ний, захис…ник, буревіс…ник;

заздріс…ний, кіс…лявий, бороз…на, улес…ливий;

безвиїз…ний, пристрас…ний, чес…но, піз…но.

Запитання 3

У яких словах на місці крапок потрібно написати букву, що позначає приголосний звук:


варіанти відповідей

безшелес…ний;

аген…ство;

волейболіс…ці;

двоміс…ний;

форпос…ний;

пристрас…ний.

Запитання 4

Які слова написано неправильно?


варіанти відповідей

присьба            

прозьба

компостний

(немає)зморщок

дилетантство

без перстня

Запитання 5

Правильно написано всі слова в рядку


варіанти відповідей

рідкісний, ненависний, захистний

форпостний, пісний, кількісний

шістсот, кістлявий, студенський

улесливий, цілістний, шелеснути

тріснути, тиждневик, контрастний

Запитання 6

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядкаваріанти відповідей

балас..ний, піз..ній, міжоблас..ний

гіган..ський, щас..ливий, заздріс..но

буревіс..ник, форпос..ний, радіс..но

сер..це, щотиж..невик, шіс..надцять

чес..но, корис..ливий, шелес..нути

Запитання 7

Позначте рядки, у яких у всіх словах спрощення в групах приголосних позначається на письмі:


варіанти відповідей

шелес..нути, безжаліс..но, капус..няк, влас..ний

ціліс..ний, безкорис..ливий, хворос..няк, беззахис..но

мес..ник, безпристрас..но, безвиїз..но, чес..ний

наміс..ник, інтеліген..ський, совіс..ливий, піс..ний

Запитання 8

Прочитайте текст і виконайте завдання

(1)У життєвому круговороті народжуються неповторні людські світи. (2)Вдивляючись щороку в очі юнаків і дівчат, яких проводжаю в самостійну дорогу життя, я не можу бути спокійним. (3)Що ж є найголовнішим у людині, яку ми творимо? (4)У ту коротку червневу ніч, коли разом з ними ми виходимо в поле зустрічати перше сонце їх нового життя, в моє серце стукають болючі питання: де, в чому людська сердцевина? (5)Як її, зрештою, створити?

Орфографічна помилка допущена в написанні слова


варіанти відповідей

життєвому

проводжаю

сонце

сердцевина

Запитання 9

Позначте рядки, у яких в усіх словах спрощення в групах приголосних позначається на письмі:


варіанти відповідей

піз..ній, гіган..ський, безсовіс..ний, балас..ний

цінніс..ний, виїз..ний, швидкіс..ний, перехрес..ний

заздріс..ний, кіс..лявий, бороз..на, улес..ливий

тиж..невий, пристрас..ний, чес..но, міжоблас..ний

волос..ний, особистіс..ний, зліс..ний, капос..ний

зап’яс..ний, очис..ний, захис..ник, буревіс..ник

звіс..но, блис..нути, пес..ливий, щас..ливий

Запитання 10

НЕ потрібна жодна буква на місці пропуску в усіх словах рядків


варіанти відповідей

ціліс..ність, балас..ний, проїз.ний

жаліс..ний, свис..нути, улес...ливий

гус..нути, кіс..лявий, провіс..ницький

ус..ний, благовіс..ний, тиж..невик

Запитання 11

Помилки у написанні деяких слів допущені в рядках

варіанти відповідей

контрастний, їзджу, шістсот, вискнути

студентський, хворостняк, шісдесят, писнути

зап'ястний, під'їзний, агентський, пестливий

безшелесний, дошка, дощок, зморшками

у хустці, туристський, горшок, скатерка

Запитання 12

У яких рядках записано правильно ?

варіанти відповідей

тиск - тиснути

горщок - горшка

волейболістка - волейболісці

дошки - дощок

зморшка - зморшок

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест