24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Сутність і функції грошей

Додано: 12 січня
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 88 разів
15 запитань
Запитання 1

Яке з наведених визначень найбільш повно відображає сутність економічної категорії «гроші»?


варіанти відповідей

гроші - це засіб платежу;

гроші - це специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар, тобто виконує роль загального еквіваленту;

гроші - це національна грошова одиниця;

гроші – це спосіб і засіб виміру

Запитання 2

Яка з форм вартості в сучасному тлумаченні означає «бартер»?


варіанти відповідей

повна або розгорнута

проста;

грошова;

випадкова

Запитання 3

Які концепції походження грошей вивчає сучасна економічна наука?


варіанти відповідей

раціоналістичну та еволюційну;

діалектичну;

марксистську;

депозитну.

Запитання 4

До властивостей грошей відносять:


варіанти відповідей

еквівалентність;

портативність;

конвертованість;

демонетизація.

Запитання 5

Вартість грошей визначається:


варіанти відповідей

статусом емітента;

конвертованістю;

купівельною спроможністю;

ліквідністю.

Запитання 6

Які фактори впливають на зміну вартості грошей у часі?


варіанти відповідей

девальвація;

інфляція;

деномінація;

демонетизація.

Запитання 7

До повноцінних грошей відносять:


варіанти відповідей

долари США;

гривні;

срібні монети;

євро.

Запитання 8

До неповноцінних грошей відносять:


варіанти відповідей

банкноти;

золоті монети;

цінні папери;

срібні монети.

Запитання 9

Які функції виконують гроші?


варіанти відповідей

фіскальну;

розподільчу;

засіб обігу;

перепозподільчу.

Запитання 10

Функція грошей «міра вартості» - це:


варіанти відповідей

накопичення грошей;

гроші слугують посередником у сфері обігу;

гроші виступають мірилом суспільної праці, уречевленої в товарах, і

засобом її виразу, перетворюють вартість товару на його ціну;

купівля-продаж товарів у кредит.

Запитання 11

Масштаб цін – це:


варіанти відповідей

реальна вартість грошей;

спосіб і засіб виміру, виразу вартості товару у грошових одиницях;

купівельна спроможність грошей;

здатність активу зберігати свою номінальну вартість.

Запитання 12

До безготівкових грошей відносять:


варіанти відповідей

банкноту;

електронні гроші;

вексель;

товарні гроші.

Запитання 13

Сутність ліквідності грошей полягає у:


варіанти відповідей

проведенні заходів, спрямованих на стабілізацію грошового обігу;

можливості використання будь-якого активу в ролі засобу платежу;

накопиченні грошей;

проведенням заходів, спрямованих на стабілізацію грошового обігу.

Запитання 14

До форм грошей відносять :


варіанти відповідей

готівкові гроші;

безготівкові гроші;

металеві та паперові гроші;

ліквідні активи.

Запитання 15

Кредитні гроші – це:

варіанти відповідей

грошові знаки, які випускаються для покриття бюджетного дефіциту;

це неповноцінні знаки вартості, які виникли на основі кредитних

відносин;

різновид готівкових грошей;

грошовий вираз вартості.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест