Температура. Температурна шкала Кельвіна

Додано: 15 березня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 366 разів
15 запитань
Запитання 1

Будь-яке макроскопічне тіло або система тіл за незмінних зовнішніх умов самочинно переходять у термодинамічний рівноважний стан (стан теплової рівноваги), після досягнення якого всі частини системи мають однакову температуру - це ...

варіанти відповідей

перше начало термодинаміки

друге начало термодинаміки

нульове начало термодинаміки

третє начало термодинаміки

Запитання 2

Фізична величина, яка характеризує стан теплової рівноваги макроскопічної системи, - це.

варіанти відповідей

об'єм

тиск

 концентрація

температура

Запитання 3

Якщо з вулиці, де температура становить -10⁰ С, занести м'ячик до кімнати з температурою повітря +20⁰ С, то через кілька годин температура м'ячика стане...

варіанти відповідей

+20⁰ С

+10⁰ С

+5⁰ С

 0⁰ С

Запитання 4

Температури за шкалою Цельсія становлять 0⁰ С і 10⁰ С. А скільки це буде градусів за шкалою Фаренгейта?

варіанти відповідей

32⁰ F і 42⁰ F

32⁰ F і 50⁰ F

18⁰ F і 50⁰ F

18⁰ F і 42⁰ F

Запитання 5

Температури за шкалою Цельсія становлять 0⁰ С і 10⁰ С. А скільки це буде градусів за шкалою Кельвіна?

варіанти відповідей

273 К і 293 К

263 К і 283 К

283 К і 293 К

273 К і 283 К

Запитання 6

Термометр - прилад для вимірювання .... Основними його частинами є ... і...

варіанти відповідей

 концентрації молекул, термометричне тіло і шкала

температури, термометричне тіло і шкала

температури, трубка і шкала

тиску, термометричне тіло і трубка

Запитання 7

Яким термометром треба скористатися, щоб виміряти пацієнту температуру без контакту з ним::

варіанти відповідей

біметалевим деформаційним

термометром опору

ртутним

інфрачервоним

Запитання 8

Температури, виміряні за шкалами Кельвіна і Цельсія, пов'язані співвідношенням:

варіанти відповідей

Т = t - 273; t = T - 273

Т = t + 273; t = T - 273

Т = t + 273; t = T + 273

Т = t - 273; t = T + 273

Запитання 9

Сталу величину k = 1,38 ⋅10-23 Дж/К називають...

варіанти відповідей

сталою Больцмана

сталою Авогадро

сталою Цельсія

 сталою Кельвіна

Запитання 10

Середня кінетична енергія поступального руху молекул ідеального газу:

варіанти відповідей

E = 2/3 kT

 E = 3/4 kT

 E = 3/2 kT

 E = 3/2 kN

Запитання 11

Тиск газу повністю визначається його абсолютною температурою Т і концентрацією n молекул газу:

варіанти відповідей

p = n k T V

p = n k /T

p = N k T

p = n k T

Запитання 12

Абсолютну нижню межу температури, за якої рух молекул і атомів має припинитися, називать ..., вона становить ...

варіанти відповідей

абсолютним нулем температури, -273⁰ С

відносним нулем температури, -273⁰ С

абсолютною межею руху, 273⁰ С

абсолютним нулем температури, 273⁰ С

Запитання 13

Яка середня квадратична швидкість руху молекул гелію при 27 °С? 

варіанти відповідей

13.67

1.367

1367

136.7

Запитання 14

Чому дорівнює середня кінетична енергія хаотичного поступального руху молекул ідеального газу при температурі 47 °С? 

варіанти відповідей

662 10-21

6.62 10-21

0.662 10-21

66.2 10-21

Запитання 15

При якій температурі середня квадратична швидкість руху молекул азоту дорівнює 943 м/с? 

варіанти відповідей

100 10-2

1000

100 103

100 10-3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест