ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Додано: 25 вересня 2023
Предмет: Хімія, 10 клас
15 запитань
Запитання 1

Укажіть внесок О. М. Бутлерова в науку:

варіанти відповідей

створення органічної хімії

відкриття гомології

розроблення теорії

синтез ізобутану

Запитання 2

Укажіть, які зв’язки встановлює теорія хімічної будови:

варіанти відповідей

між добуванням і застосуванням речовин

між складом і будовою речовин

між складом, будовою та властивостями речовин

між органічними та неорганічними речовинами

Запитання 3

Укажіть твердження, які можна пояснити на основі теорії хімічної будови:

варіанти відповідей

гомологи мають подібні властивості

ізомери мають різні властивості

вуглеводні - клас органічних сполук

між органічними та неорганічними сполуками існує взаємозв’язок

Запитання 4

Позначте групу атомів, що становлять гомологічну різницю:

варіанти відповідей

- CH3 

CH

- CH2 

 - CH 

Запитання 5

Хто сформулював теорію хімічної будови органічних сполук? 

варіанти відповідей

Д. І. Менделєєв 

О. М. Бутлеров 

М. М. Бекетов 

М. С. Цвєт 

Запитання 6

 Позначте правильне твердження щодо ізомерів: 

варіанти відповідей

не можуть бути представниками одного класу сполук 

відрізняються за будовою 

мають різні відносні молекулярні маси 

мають тотожні властивості 

Запитання 7

Які формули відображають порядок сполучення атомів у молекулах органічних сполук? 

варіанти відповідей

електронні 

емпіричні 

структурні 

молекулярні 

Запитання 8

Визначте ознаки, що характерні для сполук, що належать до одного гомологічного ряду

1 різна будова

2 подібна будова

3 однаковий якісний склад

4 подібні властивості

5 відрізняються на групу (─СН2─)

6 однаковий кількісний склад

варіанти відповідей

 1, 3, 4 

1, 3, 6

2, 4, 5

2, 5, 6

Запитання 9

Укажіть валентність Карбону, Сульфуру та Нітрогену в органічній речовині, формула якої зображена на малюнку

варіанти відповідей

IV, IV, V

IV, VI, V

IV, IV, III

IV, VI, III

Запитання 10

 Проаналізуйте твердження. Чи є з-поміж них правильні?

І. Структурна формула відображає послідовність сполучення атомів у молекулі

ІІ. На малюнку зображено дві різні речовини

варіанти відповідей

обидва правильні

немає правильних

правильне лише І

правильне лише ІІ

Запитання 11

Укажіть кількість σ-зв’язків у молекулі, структурна формула якої зображена на малюнку:

варіанти відповідей

1

10

11

12

Запитання 12

Укажіть кількість атомів Гідрогену в органічній речовині, карбоновий скелет якої зображений на малюнку:

варіанти відповідей

14

15

20

21

Запитання 13

 Укажіть кількість σ-зв’язків у молекулі ізопрену:

варіанти відповідей

10

11

12

14

Запитання 14

 Укажіть кількість π-зв’язків у молекулі, структурна формула якої зображена на малюнку:

варіанти відповідей

3

4

7

13

Запитання 15

Яка кількість ізомерів пентану зображена такими структурними формулами:

варіанти відповідей

1

2

3

4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест