Тест1. Вступ до стереометрії” та “Взаємне розміщення прямих у просторі

Додано: 14 червня 2020
Предмет: Математика, 10 клас
Тест виконано: 101 раз
12 запитань
Запитання 1

Дано зображення куба ABCDA1B1C1D1. Які з вказаних точок належать площині АВС

варіанти відповідей

А1;        

B1 ;     

D;       

D1.

Запитання 2

Дано зображення тетраедра SABC . Яке взаємне розміщення прямих АB і SC?

варіанти відповідей

Перетинаються;

паралельні; 

мимобіжні;

визначити неможливо

Запитання 3

Дано зображення прямокутного паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1. Яку з вказаних площин визначають прямі АС і СС1 ?

варіанти відповідей

АВС;  

СС1В;

АСА1;  

BDC

Запитання 4

Точки А і В лежать у площині α , а точка С — поза нею. Які з наведених тверджень правильні?

варіанти відповідей

Пряма АС не перетинає площину α; 

 пряма ВС не перетинає площину α;

прямі АВ і ВС не перетинаються;       

прямі АВ і АС перетинаються.

Запитання 5

Скільки всього різних площин можна провести через три точки, якщо вони не лежать на одній прямій?

варіанти відповідей

Одну;

дві; 

безліч; 

жодної

Запитання 6

Точки А, В, С, D не лежать в одній площині. По якій прямій перетинаються площини АВС і ABD

варіанти відповідей

АВ;  

ВС;    

CD;   

  AD

Запитання 7

Прямі АВ і CD не лежать в одній площині. Які з наведених тверджень правильні?

варіанти відповідей

Точки А, В, С не лежать в одній площині; 

точки А, В, С не лежать на одній прямій; 

точки А, В, С, D не лежать в одній площині; 

прямі АВ і CD перетинаються.

Запитання 8

Відрізки АВ, SB, SD, AC перетинають площину α. Які ще з вказаних відрізків перетинають площину α ? 

варіанти відповідей

AS;  

AD;   

ВС;   

SC.

Запитання 9

Три прямі попарно перетинаються. Через кожні дві з них проведено площину. Скільки всього проведено площин?

варіанти відповідей

Одну;

дві;  

три;   

безліч.

Запитання 10

Прямі а і bі са і с перетинаються, і точки їх перетину не збігаються. Які з цих тверджень правильні?

варіанти відповідей

Прямі а, b, с проходять через одну точку;

точки перетину прямих лежать на одній прямій;

прямі а, b, с лежать в одній площині;

прямі а, b, с не лежать в одній площині.

Запитання 11

У просторі дано шість точок і через кожні дві з них проведено прямі. Яку найбільшу кількість прямих можна провести?

варіанти відповідей

30;   

15;  

12;   

18.

Запитання 12

Дано n точок у просторі (п > 4), Які з наведених тверджень правильні? 

варіанти відповідей

Завжди існує площина, в якій знаходяться всі n точок;

існує площина, в якій не лежить жодна з п точок;

завжди існує пряма, яка містить всі п точок;

існує пряма, яка не містить жодної з п точок.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест