8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

ТЕСТ_5. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Додано: 13 січня
Предмет: Українська мова, 8 клас
Тест виконано: 246 разів
10 запитань
Запитання 1

1. У реченні Ось хтось npoбіг за хатою, на вулиці тупотіли вершники (С. Скляренко) безсполучниковим зв'язком з'єднано:

варіанти відповідей

А однорідні члени речення;

Б частини безсполучникового речення;

В однорідні члени речення i частини безсполучникового речення.

Запитання 2

2. У реченні Але я люблю i панів богомільних, котрих ніякі єзуїти не зведуть з пуття, не зманять до католицтва (І. Нечуй-Левицький) однорідні члени речення з'єднані:


варіанти відповідей

А без сполучників;

Б за допомогою сполучників;

В змішаним способом.

Запитання 3

3. У реченні Італія не Італія, а простір такий, що співати хочеться (О. Гончар) між однорідними членами без сполучника кома не ставиться:


варіанти відповідей

А між двома дієсловами в однаковій формі, що вказують на рух i його мету;

Б між двома однаковими або близькими значеннями словами, з яких друге вжите із запереченням не, якщо таке словосполучення становить одне ціле.

Запитання 4

4. У реченні Я люблю твої рухи, вчаровані часом, і вологу розтулену музику губ (М. Вінграновський) між однорідними членами речення, не з'єднаними сполучниками, слід поставити:

варіанти відповідей

А кому;

Б тире.

Запитання 5

5. У реченні Тоненькими скибочками був покраяний білий, пшеничний хліб (С. Скляренко) між означеннями ставиться кома, тому що:

варіанти відповідей

А  вони характеризують предмети з одного боку;

Б  друге означення пояснює, уточнює перше;

В вони є художніми означеннями;

Г поряд стоять спочатку прикметник (дієприкметник), а потім — прикметниковий (дієприкметниковий) зворот.

Запитання 6

6. Між означеннями, що означають предмети з різних боків, кома не ставиться, тому допущено помилку в такому реченні:

варіанти відповідей

А Уже травою обростають вирви вчорашніх, найболючіших утрат (Г. Світлична);

Б Воно котилось за ними невпинними, непереможними, веселими хвилями, золотом розсипалось по плавнях...(М. Коцюбинський);

В Звенигора був молодий, дужий, спритний та й пройшов добрий вишкіл у cтapoгo Метелиці (В. Малик).

Запитання 7

7. У реченні Він почервонів страшенно, а потім зблід (Б. Грінченко) між однорідними членами речення ставиться кома, тому що вони:

варіанти відповідей

А з'єднані протиставними сполучниками;

Б з'єднані повторюваними єднальними (розділовими) сполучниками;

В з'єднані попарно;

Г з'єднані парними сполучниками;

Ґ  вказують, що до переліченого приєднується ще один елемент, який у процесі висловлення ніби пізніше виник у свідомості мовця (з приєднувальним сполучником);

Д доповнюють, уточнюють думку, висловлену в реченні та з'єднані сполучником і.

Запитання 8

8. У реченні Тільки очі горять дідівські i дівочі i сльози в матері-вдови (А. Малишко) кома не ставиться, тому що:

варіанти відповідей

А сполучник і (й), або, чи, та (=і) вжито при однорідних членах речення один раз;

Б сполучник і (й), та (=і) повторюється в реченні не при однорідних членах речення;

В однорідні члени речення, з'єднані повторюваним сполучником, утворюють усталений вислів.

Запитання 9

9. В одному з наведених речень, є узагальнююче слово, яке стоїть перед однорідними членами речення. Отже, слід поставити двокрапку в такому реченні:

варіанти відповідей

А I внучатам iз клуночка гостинці виймала і хрестики, й дукачики, й намиста разочок Яриночці, i червоний з фольги образочок... (Т. Шевченко);

Б На чолі загону, що триматиме під наглядом Переяслав, Пирятин, Лубни, стане пан Ярослав Глібович (Д. Міщенко);

В А ти допоміг нам не тільки перемогти ворога, але забрати й усе його добро, й гармати, i силу бранців з полковниками й гетьманами (А. Кащенко).

Запитання 10

10.   В одному з наведених речень наявне узагальнююче слово, яке стоїть після однорідних членів речення. Отже, слід поставити тире в такому реченні:

варіанти відповідей

А Це здорово виходить, випускники, батьки i вчителі всі слухають знайому мелодію (О. Гончар);

Б Свіжі зелені ліси та луги, свіже повітря підсвіжили його душу й тіло (І. Нечуй-Левицький);

В Бо вогнем ти молодий, бурею, спротивом, жаром лютим, розумом розпростореним i заглибленим зануртованим коренем... (І. Драч).

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест